Thành phố Hồ Chí Minh:

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài

Thứ bảy, 25/05/2024 07:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị giao ban chuyên đề về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và bài học kinh nghiệm qua thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trong công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố.

Nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Giám sát các nội dung liên quan công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công

Kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến sai sót trong công tác quy hoạch xây dựng tại quận Bình Tân

Kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong

Chú trọng giám sát việc “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”

Cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hướng dẫn, chỉ đạo, tăng cường triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; các luật và các quy định, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy có liên quan.

Cùng với đó, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 902 thực hiện các cuộc khảo sát, nắm tình hình, tổ chức các cuộc làm việc với một số địa phương của TP và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị có liên quan để kiểm tra, đôn đốc, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài còn tồn đọng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, Đảng đoàn HĐND TPHCM cũng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc chấp hành pháp luật như thông qua tiếp xúc với cử tri; chất vấn tại các kỳ họp HĐND; tổ chức chương trình “Lắng nghe và trao đổi”, “Đối thoại cùng chính quyền TP”, “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”; phối hợp với UBND TP và các cấp triển khai các kế hoạch, chương trình giám sát hàng năm, hàng quý...; duy trì nền nếp chế độ tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân sau hoạt động tiếp xúc cử tri...

Bên cạnh đó, Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam TPHCM và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 - 2030”. Cùng với đó, Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, nghiêm túc thực hiện việc xây dựng và công khai lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị số 35, Quy định số 11 của Bộ Chính trị; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, có giải pháp khắc phục hiệu quả các hạn chế, tồn tại tại cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TU.TPHCM) 

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW, các luật liên quan và các quy định, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tăng cường nêu gương trong tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất. Cùng với đó là tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là việc phản hồi kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chuyển đến. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm túc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tố cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, gây mất đoàn kết nội bộ.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TU.TPHCM) 

Đẩy mạnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để từng bước xử lý, giải quyết có kết quả các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Chủ động theo dõi nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, giải quyết, xử lý các đối tượng chống đối chính trị, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân khiếu nại, tố cáo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai có trọng tâm việc kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về công tác tổ chức và cán bộ. Kiên quyết xử lý điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Một trong những nội dung trọng tâm khác là thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời động viên, khen thưởng những cán bộ, công chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm túc đối với những cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện dự án “Triển khai phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại TP và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác chỉ đạo, quản lý, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra