Vĩnh Long:

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điều, ngụ ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

Thứ ba, 30/05/2023 10:16
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có Thông báo số 38/TB-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điều, ngụ ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm.

Theo đó, ngày 15 tháng 3 năm 2023, ông Nguyễn Văn Điều, ngụ ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khiếu nại Quyết định số 6092/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm về việc giải quyết khiếu nại lần đầu không chấp nhận đơn khiếu nại, yêu cầu của ông Nguyễn Văn Điều đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần đất rạch công cộng do UBND xã Tân An Luông quản lý.

Ngày 20/3/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 18/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điều. Đồng thời, ban hành Công văn số 1280/UBND-TCDNC ngày 22/3/2023 về việc giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điều theo thẩm quyền quy định.

Quá trình xác minh vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm đã ban hành Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 6092/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm về việc giải quyết khiếu nại lần đầu không chấp nhận đơn khiếu nại, yêu cầu của ông Nguyễn Văn Điều.

Từ lý do trên, Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điều đối với Quyết định số 6092/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm. Nay, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo cho ông Nguyễn Văn Điều được biết.

CTV - Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra