Sơn La:

Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở

Thứ năm, 30/11/2023 17:42
(ThanhtraVietNam) - Xác định được vai trò, vị trí của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở là nhiệm vụ then chốt, là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, năm 2024 sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, chú trọng giáo dục về ý thức thi hành pháp luật, ý thức, trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu tìm hiểu pháp luật.

Tuyên truyền, PBGDPL gắn với giáo dục chính trị tư tưởng

Theo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, trong năm 2023, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2022, 2023 và các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, PBGDPL gắn với giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động về các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ công vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy; khiếu nại, tố cáo; các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Trong năm 2023, tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: An ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: baosonla.org.vn)

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL

Trong năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức phổ biến sâu rộng, lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với các dự thảo văn bản Luật, Nghị quyết trong Chương trình xây dựng Luật năm 2023.

Hình thức phổ biến phong phú, đa dạng và vận dụng linh hoạt, lồng ghép việc PBGDPL với các hoạt động chuyên môn, trong xử lý, giải quyết công việc hằng ngày, qua sinh hoạt chuyên đề... Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt hoặc sao gửi, hướng dẫn để các đơn vị tự triển khai, quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức biết và nghiên cứu thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp giao ban hàng tuần.

Tích cực tăng cường lồng ghép công tác PBGDPL với công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua giám sát năm 2023, nhận thấy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông... Vì vậy, từ đầu năm đến nay, Văn phòng UBND tỉnh không có trường hợp nào vi phạm các quy định của pháp luật bị xử lý, kỷ luật.

Chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhìn chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở năm 2023 được thực hiện hiệu quả, cơ quan đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời. Đa số cán bộ, công chức, viên chức đã nắm bắt kịp thời, có hệ thống các quy định của pháp luật, trên cơ sở đó không ngừng nâng cao hiểu biết và tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và tăng cường năng lực trong việc thực thi các quy định của pháp luật.

Các hình thức và biện pháp PBGDPL được triển khai áp dụng thiết thực, gần gũi, phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động của cơ quan. Thông qua công tác PBGDPL, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành pháp luật, ý thức thi hành pháp luật ngày càng được nâng lên góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội, giữ vững an ninh chính trị, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2024, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các đề án Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết số 238/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2026; Kế hoạch của Văn phòng UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2024; Kế hoạch của Văn phòng UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, thứ 7...

Mặt khác, tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật về Hiến pháp, các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; trong đó, chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra