Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở

Thứ sáu, 21/04/2023 14:01
(ThanhtraVietNam) - Nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, buông lỏng quản lý nhà nước thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đơn vị bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, ban tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị và các vấn đề mới nảy sinh được dư luận và Nhân dân quan tâm...

Đặc biệt, làm tốt chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi; tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, buông lỏng quản lý nhà nước thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân để xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, từ khi mới phát sinh.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính trong thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm, nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: Internet) 

Phát huy trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước

Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân. Cà Mau phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023.

Mặt khác, khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xem xét, giải quyết vụ việc; xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân hoặc hành vi lợi dụng dân chủ kích động gây rối, làm phức tạp tình hình, an ninh trật tự.

Để động viên cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn định hướng và bố trí nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp; thực hiện kịp thời chính sách đãi ngộ, quy hoạch, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Để kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau. Tùy theo yêu cầu, có thể tổ chức thanh tra đột xuất ở một số đơn vị, địa phương phát sinh khiếu kiện đông người, nơi có những vụ việc khiếu kiện kéo dài nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn thực hiện quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền những đơn vị không thực hiện đúng, đầy đủ việc tiếp công tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại (nếu có), đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra