Hải Dương:

Giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở

Thứ tư, 21/02/2024 10:30
(ThanhtraVietNam) - Chủ động hoà giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân, giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, hạn chế để công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện năm 2024.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đảng uỷ, UBND xã Thanh Hồng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nói riêng được thực hiện với nhiều hình thức như: Phổ biến tài liệu, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, tiếp công dân, hòa giải cơ sở, tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị giao ban UBND xã và các đoàn thể chính trị xã hội.

UBND xã thực hiện nghiêm túc lịch tiếp dân vào thứ 2 hàng tuần theo quy chế. Bố trí nơi làm việc thuận lợi và cán bộ tiếp dân là Chủ tịch UBND xã cùng với văn phòng HĐND- UBND xã trực tiếp ghi chép nội dung, nhận đơn thư của công dân. UBND xã đã tích cực chủ động chỉ đạo cán bộ chuyên môn thuộc các ngành và lĩnh vực mà công dân có đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị trên cơ sở đó xem xét nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo UBND xã để giải quyết.

Bằng các biện pháp đồng bộ nêu trên, cho đến nay các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của UBND xã đã được xem xét giải quyết đúng thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị, đơn thư không thuộc thẩm quyền của UBND xã đã được UBND xã xem xét chuyển đến các cấp có thẩm quyền để giải quyết theo Luật định.

leftcenterrightdel
Xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (ảnh: moc.gov.vn)

Công khai minh bạch các chế độ chính sách, các thủ tục hành chính theo quy định

Việc thực hiện chế độ lịch tiếp công dân được duy trì đều đặn vào thứ 2 hàng tuần và tổ chức tiếp đột xuất khi có công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị (theo khoản 3, điều 18 Luật tiếp công dân), mở sổ theo dõi tiếp công dân theo quy định.

Về việc giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền, sau khi nhận được đơn, UBND xã Thanh Hồng đã tiến hành thụ lý, mời người có đơn lên làm việc chốt nội dung đơn, sau đó chuyển cho chuyên môn, tổ hòa giải thôn tiến hành hòa giải khi hòa giải không thành, lập biên bản hòa giải, hướng dẫn công dân, nếu tiếp tục đề nghị giải quyết thì chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, sau khi nhận được đơn UBND xã đã tiến hành xem xét và chuyển đến các cơ quan để giải quyết theo Luật định. Việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được UBND xã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc. Các đề nghị, khiến nghị của công dân đều được xem xét giải quyết dứt điểm không để tồn đọng kéo dài. Các vấn đề không thuộc thẩm quyền của UBND xã đều được phản ánh và chuyển đến các cơ quan đơn vị có liên quan để xem xét giải quyết.

Đối với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, UBND xã đã công khai minh bạch các chế độ chính sách, các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, minh bạch về tài chính, ngân sách nhà nước về quản lý đất đai, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất về đầu tư xây dựng và công khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức, tổ chức cán bộ theo quy định.

Nhìn chung, công tác tiếp dân được tổ chức và duy trì thường xuyên, phòng tiếp công dân đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho việc tiếp công dân, mở sổ theo dõi tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân ,về khiếu nại, tố cáo được triển khai với nhiểu hình thức đa dạng phong phú. Công tác hòa giải tại cơ sở được chú trọng, các thôn, xóm đã chủ động phối hợp với UBMTTQ xã và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, giải thích, trả lời những phản ánh, kiến nghị của công dân phát sinh ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, đa phần các đơn có nội dung liên quan tới vấn đề đất đai do lịch sử để lại, tranh chấp về mốc, lối đi và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..., công tác xử lý, giải quyết còn hạn chế do công chức chuyên môn còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác và do cả sự sai sót của Nhân dân không cung cấp hồ sơ hợp tác với công chức chuyên môn. Bên cạnh đó, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND xã còn hạn chế, chế tài xử lý chưa cao. Nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật còn hạn chế, giải thích trả lời bằng văn bản nhưng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, đề nghị nhưng vẫn đi đề nghị vượt cấp.

Chú trọng công tác đối thoại, hòa giải cơ sở

Để phát huy những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế những mặt còn tồn tại, UBND xã cho biết, trong năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Lựa chọn nội dung, cách thức, phương pháp, thời điểm tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giao dịch với chính quyền, giải quyết kịp thời, đúng đề nghị chính đáng của công dân.

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân theo định kỳ vào sáng thứ 2 hàng tuần và tiếp đột xuất khi phát sinh khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết các vụ việc phức tạp, bảo đảm đủ thành phần và trách nhiệm tiếp công dân.

Tập trung giải quyết kịp thời đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để đơn thư thuộc thẩm quyền mà không được thụ lý, giải quyết. Phát huy vai trò hoà giải, dựa vào chi bộ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể, các thôn xóm để nắm bắt vụ việc, chủ động hoà giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân, giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, hạn chế để công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Đối với những vụ việc đã được UBND xã giải quyết hoặc đã có quyết định của các cấp có thẩm quyền giải quyết, UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn đôn đốc thực hiện không để kéo dài gây bức xúc trong công dân.

Thường xuyên thực hiện rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, nắm chắc tình hình đơn phát sinh, tăng cường công tác đối thoại, hòa giải chủ động giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chính sách pháp luật đặc biệt chú trọng công tác đối thoại, hòa giải cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đơn thư tồn đọng kéo dài./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra