Lâm Đồng:

Giải quyết ngay từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 12/09/2022 13:45
(ThanhtraVietNam)- UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Thanh tra tỉnh cùng UBND các huyện, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
leftcenterrightdel
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cần giải quyết ngay từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc giải quyết từ sớm, từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, khiếu kiện vượt cấp, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các thế lực phản động lợi dụng một số vụ việc khiếu kiện đông người kéo về Trung ương, lên tỉnh để lôi kéo, kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Công văn số 6682/UBND-TD của UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện Văn bản số 5765/NPCP-QHDP của Văn phòng Chính phủ, Thông báo số 1374/TB-TTKQH của Tổng Thư ký Quốc hội, Báo cáo số 290/BC-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tiếp 1.182 lượt công dân với 1.498 người được tiếp. Trong đó, tiếp công dân thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là 762 lượt/847 người. Tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cơ quan là 420 lượt/651 người. Qua công tác tiếp công dân và nhận đơn từ các nguồn khác chuyển đến, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 3.424 đơn. Đến nay, đã xử lý 100% đơn thư với 2.620 đơn/2.588 vụ việc đủ điều kiện xử lý.

Toàn tỉnh có 505 đơn phát sinh khiếu nại, tố cáo (giảm 9,7% so cùng kỳ năm 2021). Trong đó, tổng số đơn khiếu nại đủ điều kiện xử lý là 326 đơn, khiếu nại thuộc lĩnh vực hành chính chiếm 97,2%, tổng số đơn tố cáo là 143 đơn, tố cáo thuộc lĩnh vực hành chính chiếm 87,4%. Tình trạng người dân gửi đơn vượt cấp giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2021. 

 

Huy Trần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra