Hà Nội: Kết quả giải quyết khiếu nại kéo dài của công dân tại huyện Thạch Thất

Thứ sáu, 13/10/2023 11:44
(ThanhtraVietNam) - Khiếu nại của ông Nguyễn Đức Tốn ở thôn 2, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (TP) từ năm 2009 liên quan đến việc thu hồi ao của gia đình ông để xây dựng nhà văn hóa thôn của UBND xã Canh Nậu. Trải qua nhiều năm cho đến nay, UBND huyện Thạch Thất và UBND TP Hà Nội đã giải quyết lần 1, lần 2.

Quá trình giải quyết vụ việc của UBND cấp huyện

Ông Nguyễn Đức Tốn ở thôn 2, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội khiếu nại liên quan đến việc đòi lại thửa đất ao Cống Cao. Ông Tốn cho rằng: Việc UBND xã Canh Nậu thu hồi thửa đất ao để xây dựng nhà văn hoá thôn 2 là không phù hợp với quy định của pháp luật; đề nghị đổi cho gia đình diện tích đã sử dụng xây dựng nhà văn hoá thôn 2 sang vị trí khác để gia đình sử dụng.

Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thất, từ năm 2009, UBND huyện nhận được đơn của ông Tốn (địa chỉ như trên) khiếu nại về một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi ao của gia đình ông để xây dựng nhà văn hóa thôn của UBND xã Canh Nậu. UBND huyện Thạch Thất giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết đơn tại Văn bản số 202/CĐ-UBND ngày 7/5/2009.

Ngày 16/3/2010, phòng Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 07/BC-TNMT về kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Tốn. Theo đó, căn cứ khoản 2 Điều 10 luật Đất đai năm 2003, phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND huyện Thạch Thất ban hành quyết định không thừa nhận việc ông Tốn đề nghị Nhà nước công nhận quyền sử dụng đối với thửa đất ao Cống Cao cho gia đình ông với lý do: Thửa đất ao Cống Cao gồm thửa đất số 65, diện tích 870m2 và thửa đất số 66, diện tích 72m2, bản đồ đo vẽ năm 2001, là quỹ đất công ích do UBND xã Canh Nậu quản lý.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND xã Canh Nậu. Ảnh: Internet

Ngày 17/3/2010, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Tốn. Trong đó, tại Điều 1, Quyết định đã nêu: Không thừa nhận việc ông Nguyễn Đức Tốn, thôn 2, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đề nghị nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa ao Cống Cao cho gia đình ông lý do thửa ao Cống Cao (thửa số 65 diện tích 870 m2 và thửa số 66 diện tích 72 m2 đo vẽ năm 2001) là quỹ đất công ích do UBND xã Canh Nậu quản lý. Không thừa nhận việc ông Tốn khiếu nại UBND xã Canh Nậu tự ý thu hồi thửa ao Cống Cao của gia đình ông khi chưa có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền; tự lập biên bản, tự kê biên tài sản trên đất ao nhà ông. Điều 2: Yêu cầu UBND xã Canh Nậu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ thu hồi đất đối với thửa ao Cống Cao (thửa số 65 diện tích 870 m2 và thửa số 66 diện tích 72 m2 đo vẽ năm 2001) làm nhà văn hoá liên thôn 1, thôn 2 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP Hà Nội đã xem xét, giải quyết đơn của công dân

Sau khi nhận được Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, ông Tốn không đồng tình và khiếu nại đến UBND TP Hà Nội.

Ngày 24/7/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có Quyết định số 4856/QĐ-UBND về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm vụ xác minh đơn khiếu nại của ông Tốn với nội dung: Khiếu nại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất về việc giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến việc đòi thửa đất ao Cống Cao của gia đình tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất để xây dựng nhà văn hoá của UBND xã Canh Nậu.

Ngày 11/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 499/BC-STNMT-TTr kết quả xác minh đơn của ông Tốn khiếu nại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất.

Ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6917/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Tốn, ở thôn 2, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (lần 2).

Thực hiện Quyết định số 6917/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành Văn bản số 1877/UBND-TTr ngày 13/12/2019 về việc thực hiện Quyết định số 6917/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Trong đó giao: Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn UBND xã Canh Nậu hoàn thiện hồ sơ, sử dụng đất đối với thửa đất ao Cống Cao đã xây dựng nhà văn hoá liên thôn 1, 2 xã Canh Nậu theo đúng quy định pháp luật;  giao phòng Nội vụ huyện kiểm tra, hướng dẫn UBND xã Canh Nậu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm nêu trong Quyết định số 6917/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Chủ tịch UBND TP đảm bảo đúng quy định.

UBND huyện Thạch Thất cũng yêu cầu UBND xã Canh Nậu xem xét giải quyết hỗ trợ đối với phần tài sản ông Tốn đã đầu tư theo Hợp đồng số 03/HĐKT đảm bảo đúng quy định (do thanh lý Hợp đồng trước thời hạn). Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật đối với diện tích đất ao Cống Cao tại thôn 2, xã Canh Nậu; hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất đối với thửa đất ao Cống Cao đã xây dựng nhà văn hoá liên thôn 1,2 Canh Nậu theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Sau khi có Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Tốn vẫn tiếp tục kiến nghị do vậy các cơ quan của huyện còn chờ kết luận giải quyết cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tổ chức thực hiện các nội dung trên.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc của ông Nguyễn Đức Tốn ở thôn 2, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho thấy, vụ việc của công dân đã được UBND huyện Thạch Thất, UBND TP Hà Nội giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại và đất đai. UBND huyện đề nghị cấp có thẩm quyền giữ nguyên Quyết định số 6917/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại của công dân trên (lần 2) để UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Canh Nậu và các thành phần có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định số 6917/QĐ-UBND theo quy định của pháp luật./.

Sơn Tây
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra