Thành phố Cà Mau:

Hạn chế phát sinh vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp

Thứ hai, 11/09/2023 18:26
(ThanhtraVietNam) – Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế phát sinh mới vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 được UBND thành phố Cà Mau chú trọng.

UBND thành phố Cà Mau cho biết, trong tháng 8, thành phố đã tiếp 85 lượt người, trong đó lãnh đạo thành phố tiếp 27 lượt người; nhận 88 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 46 đơn (đã giải quyết 46 đơn); 42 đơn không thuộc thẩm quyền và không đủ điều kiện xử lý đã hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định.

Hoạt động tư pháp tiếp tục được thực hiện hiệu quả, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được thực hiện đúng quy định. Công tác triển khai văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được thực hiện đúng quy định và kịp thời đến các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm để tham mưu tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Các Tổ hòa giải ấp, khóm, Ban hòa giải xã, phường nhận mới 32 đơn, đưa ra hòa giải 32 đơn. Trong đó, hòa giải thành 21 đơn, chiếm tỷ lệ 65,6%; không thành 11 đơn, chiếm tỷ lệ 34,3%.

leftcenterrightdel
Thành phố Cà Mau (Ảnh: Hội nhà báo Cà Mau)

Mặt khác, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện việc công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Các cơ quan, đơn vị công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với công chức trên địa bàn thành phố. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp vi phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành thành phố, UBND xã, phường tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố giao, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Thành ủy và các nhiệm vụ trọng tâm, các công việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; trong đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố và UBND xã, phường thường xuyên kiểm tra các hoạt động văn hóa, tổ chức lễ hội, kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin truyền thông.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, thực hiện tốt công tác rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hạn chế phát sinh mới vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra