Hậu Giang cần xử lý kịp thời, tránh phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài

Thứ tư, 21/09/2022 16:52
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được UBND tỉnh Hậu Giang quan tâm và thực hiện tốt. Tuy nhiên, một số vụ việc còn khiếu nại, tố cáo kéo dài. Do đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đã yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung hơn nữa để giải quyết các vụ việc kịp thời, đúng quy định.

Tập trung hơn cho công tác tiếp dân

Từ đầu năm đến nay, công tác tiếp dân trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực hơn, nhưng cạnh đó, vẫn còn nhiều hạn chế, việc hướng dẫn và giải thích một số trường hợp vụ việc chưa cụ thể, chưa giúp người dân biết đúng và đầy đủ các chủ trương, chính sách liên quan đến lợi ích của mình, từ đó dẫn tới khiếu nại kéo dài.

Để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đã yêu cầu các cấp, các ngành khi ban hành quyết định giải quyết, các văn bản nếu bị khởi kiện tại tòa án thì phải được xét xử công nhận, tỷ lệ bị hủy, sửa giảm; các sai sót trong giải quyết, tham mưu giải quyết phải được làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định.

Đồng thời giao Giám đốc Sở Nội vụ xem xét củng cố, tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, thẩm tra, xác minh đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có tâm, có tầm, có kỹ năng, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.         

Để khắc phục hạn chế công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình trong Nhân dân gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ. Qua đó, kịp thời nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục. Kịp thời sửa đổi, bổ sung những chính sách không còn phù hợp theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Một buổi tiếp dân của lãnh đạo tỉnh  

Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong những tháng đầu năm, tính công khai, dân chủ trong một số vụ việc chưa đảm bảo, nhất là công tác quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đo đạc, kiểm đếm, áp giá bồi thường còn nhiều sai sót, áp dụng pháp luật chưa chuẩn xác); thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo còn tình trạng quá hạn luật định, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thực hiện dứt điểm…

Vì vậy, từ giờ đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải chấn chỉnh công tác đo đạc, kiểm đếm, áp giá bồi thường đảm bảo tính chính xác, công khai, dân chủ, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị, yêu cầu khiếu nại liên quan; tập trung nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan đảm bảo tính liên thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng cần sớm xây dựng đề cương, nội dung, tổ chức tập huấn về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có đề nghị các giải pháp rút ngắn thời hạn giải quyết, hạn chế thấp nhất các vụ việc quá hạn luật định.

Văn phòng UBND tỉnh, trực tiếp là Ban Tiếp công dân, nghiên cứu, đề xuất công tác phối hợp, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh trong việc thẩm định hồ sơ vụ việc, sắp xếp thời gian hợp lý tổ chức họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại với công dân theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết từ khi UBND tỉnh nhận được báo cáo thẩm tra, xác minh, đề xuất giải quyết của các sở, ban, ngành gửi đến. Xây dựng quy trình rút ngắn thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó quy định rõ thời gian đối với các bước thực hiện nhằm xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi để vụ việc quá hạn…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và hết sức quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tăng cường công tác phối hợp, kết hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị, đề cao vai trò giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND các cấp trong tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc quá hạn, tỷ lệ giải quyết phải được sự đồng thuận cao./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra