Hòa Bình: Kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người

Thứ ba, 07/03/2023 11:11
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

 

Theo quyết định, ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó thường trực; ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó. Các thành viên là lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

leftcenterrightdel
 

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Chánh Thanh tra tỉnh kiện toàn Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác theo nội dung Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra