Hòa Bình nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 27/12/2022 09:52
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, đã ban hành Nghị quyết số 219/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thực hiện thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Theo đó, để khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập, tiếp tục chủ động, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; theo dõi, nắm chắc tình hình để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyêt khiếu nại, tố cáo đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài, lập hồ sơ theo dõi, đề ra các giải pháp khả thi để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, tránh phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên, định kỳ đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo, trong đó có việc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ người tố cáo để kịp thời uốn nắn, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng người tố cáo bị trả thù, trù dập.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng; quan tâm đến chế độ chính sách, biếu dương, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tăng cường đề phòng, cảnh giác và chủ động ứng phó trước các đối tượng có biếu hiện lôi kéo, xúi giục, kích động các hộ dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo đế gây áp lực cho cơ quan giải quyết; nói xấu, vu khống nhằm hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo, chia rẽ nội bộ các cơ quan, đơn vị, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra