Hòa Bình: Phấn đấu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại tại cơ sở

Thứ năm, 26/10/2023 14:45
(ThanhtraVietNam) - Tại Hòa Bình, việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), đặc biệt là giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh năm 2023 không phát sinh “điểm nóng”. Mặc dù vậy, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh còn phức tạp; một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân là do công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều tồn tại, nhất là công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách xã hội. Do chính sách, pháp luật về đất đai đã được sửa đổi để giải quyết được những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhưng chưa được giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất.

Thụ lý giải quyết 100% các vụ việc KNTC

Trong thời gian 1 năm, từ 01/8/2022 đến 31/7/2023, toàn tỉnh có 29 vụ việc khiếu nại (tăng 09 vụ so với cùng kỳ năm trước) thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước đã thụ lý toàn bộ 29 vụ việc, đạt tỷ lệ 100% và giao cơ quan Thanh tra, các đơn vị liên quan xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết. Đồng thời, có 09 vụ việc tố cáo (tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm trước) thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết. Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở đã đã thụ lý giải quyết 100% các vụ việc và giao cơ quan Thanh tra, các đơn vị liên quan xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết. Đến nay, đã xác minh xong 09/09 vụ việc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa BÌnh chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân. Ảnh: Báo Hòa Bình

Trong quá trình giải quyết các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp tỉnh, các cơ quan thực hiện việc thẩm tra, xác minh để tham mưu cho người có thẩm quyền giải quyết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, có biện pháp gặp gỡ và làm việc với người tố cáo đảm báo các quy trình, không để lộ, lọt nội dung, danh tính, bút tích, đại chỉ người tố cáo… thực biện các giải pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ người tố cáo trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu được bảo vệ. Trong thời kỳ báo cáo, không phát sinh vụ việc người tố cáo bị trả thù, trù dập hoặc yêu cầu được bảo vệ.

Tập trung giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, đông người, kéo dài

UBND tỉnh Hòa Bình tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC, phức tạp, tồn đọng, đông người, kéo dài, và ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTr ngày 27/02/2023 về việc kiện toàn bộ phận giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố đã kiện toàn Tổ công tác và tiến hành rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn các huyện, thành phố.

Cụ thể, ngày 14/6/2023, Tổ Công tác theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh đã họp rà soát kết quả giải quyết 07 vụ việc khiếu nại, đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh về cơ bản có 05 vụ việc đã có phương án giải quyết dứt điểm, còn 02 vụ việc Tổ công tác tiếp tục giao UBND thành phố 01vụ, UBND huyện Yên Thủy 01 vụ đề xuất các phương án giải quyết tiếp theo trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra 15 đơn vị có vi phạm như chưa lập sổ theo dõi tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND cấp xã, việc chi trả chế độ về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC cho công chức tiếp dân, xử lý đơn thư của cấp xã chưa được kịp thời. Từ đó, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 03 tập thể và 15 cá nhân.

Có thể nói, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải quyết KNTC, đặc biệt là giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực.

Tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Việc thụ lý giải quyết các KNTC thuộc thẩm quyền ở cấp huyện còn có trường hợp xác định nội dung khiếu nại không đúng, dẫn đến việc thụ lý giải quyết không đúng nội dung khiếu nại của công dân và tự hủy quyết giải quyết khiếu nại lần đầu làm cho công dân giảm lòng tin vào việc giải quyết của chính quyền.

Thời gian tới, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KNTC đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Đồng thời, tiếp tục tập trung rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài, nắm chắc địa bàn và tình hình công dân tập trung KNTC, không để công dân tập trung đông người tại các cơ quan Trung ương để khiếu kiện vượt cấp và không để công dân lưu trú dài ngày tại Hà Nội.

Đặc biệt, phấn đấu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra