Hòa Bình: Sẽ giải quyết 90% vụ việc ngay từ khi phát sinh từ cơ sở

Thứ ba, 26/07/2022 08:34
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện hiệu quả kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90% là các nhiệm vụ các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cố gắng hiện thực hóa.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, giải quyết KNTC

Thời gian qua, tại tỉnh Hòa Bình, công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết KNTC góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc TCD định kỳ của Thủ trưởng các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải quyết KNTC, đặc biệt là giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã ban hành Thông báo lịch TCD của cơ quan, đơn vị và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận TCD và công khai trên trên thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác TCD, bố trí cán bộ thường trực TCD tại đơn vị theo quy định, đã tổ chức tiếp 812 đoàn với 952 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để KNTC, đề nghị, phản ánh. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi TCD được đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, gây rối trật tự, trên địa bàn tỉnh không phát sinh “điểm nóng”.

Việc tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh đã được quan tâm, chú trọng, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 05/06 kỳ, ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 01/06 kỳ. Sáu tháng đầu năm 2022, có 48 đoàn với gần 160 lượt người (có 08 đoàn đông người) đến Trụ sở TCD của tỉnh để nộp đơn và KNTC. Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 05 đoàn với 12 lượt công dân; các đoàn còn lại đã được Ban TCD tỉnh và Thanh tra tỉnh tiếp, nhận đơn, giải thích và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Cùng thời gian, các cơ quan đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 930 lượt đơn các loại, gồm: 45 đơn khiếu nại, 52 đơn tố cáo, 854 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp nhận, phân loại và xử lý 70 lượt đơn các loại, gồm: 08 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo, 51 đơn kiến nghị, phản ánh.

UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, trong tổng số 45 đơn khiếu nại, có 13 vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết (03 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 10 vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố). Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đã thụ lý 13/13 vụ việc, giao cơ quan thanh tra và các đơn vị liên quan xác minh, đã xác minh xong 08 vụ, còn 05 vụ đang trong thời hạn xác minh.

Và trong tổng số 52 đơn tố cáo, có 04 vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã thụ lý 04/04 vụ việc: Giải quyết xong 02 vụ (02 vụ nội dung tố cáo có đúng, có sai), 02 vụ đang trong thời hạn xác minh.

leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC

Cũng theo UBND tỉnh Hòa Bình, thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/5/2019 kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND đã rà soát và đưa 26 vụ việc vào diện đông người, phức tạp, kéo dài, cần chỉ đạo xem xét.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thành phố rà soát giải quyết theo thẩm quyền 21 vụ việc; Tổ công tác trực tiếp đối thoại với người KNTC tại 05 vụ việc. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung giải quyết dứt điểm 19/26 vụ việc, đang tiếp tục tập trung giải quyết 07/26 vụ KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Tuy vậy, UUBND tỉnh Hòa Bình cũng nhìn nhận trong công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp; vẫn còn phát sinh các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, các vụ việc kéo dài tuy đã được lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết nhưng công dân không nhất trí tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật một số vụ việc chưa dứt điểm, còn để kéo dài, chủ yếu ở cấp huyện, thành phố.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC; Chỉ thị số số 06/CT-UBND ngày 07/3/2022 về tăng cường công tác TCD, giải quyết KNTC; rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2022.

Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác TCD, giải quyết KNTC, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KNTC đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Đồng thời, tiếp tục tập trung rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài, nắm chắc địa bàn và tình hình công dân tập trung KNTC, không để công dân tập trung đông người tại các cơ quan Trung ương để khiếu kiện vượt cấp và không để công dân lưu trú dài ngày tại Hà Nội.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra