Hòa Bình tăng cường giải quyết các vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm

Thứ hai, 19/12/2022 16:06
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, Ban nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình đã tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác lãnh đạo theo dõi, nắm tình hình tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, năm vừa qua, Ban nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình đã tập trung tổ chức quán triệt, cụ thể hóa để triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Ban hành Quy định về tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh... Báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế, xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2015 - 2021.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc báo cáo kết quả tiến độ vụ việc sai phạm trong lĩnh vực y tế liên quan đến Công ty Việt Á, cũng như cho chủ trương, lãnh đạo xử lý một số vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm. Tiếp nhận, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý 394 đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; chuẩn bị tốt các nội dung tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình Bùi Văn Khánh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hoà Bình 

Bên cạnh đó, ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất để thống nhất Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh triển khai kế hoạch năm 2022; giám sát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ đối với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp các huyện: Lương Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy và Thành phố Hòa Bình.

Cùng với đó, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng, 03 đảng viên; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy kiểm tra 09 tổ chức đảng; cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở kiểm tra 636 tổ chức đảng và 852 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 08 tổ chức đảng và 04 đảng viên; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy giám sát 19 tổ chức đảng; cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở giám sát đối với 586 tổ chức đảng và 843 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật 01 đảng viên, đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật 01 đảng viên; cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 132 đảng viên.

Ngoài ra, lãnh đạo phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước. Triển khai Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định số 07- QĐ/TU, ngày 22/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kịp thời thông tin kết quả sau các kỳ họp. Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra