Hòa Bình tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Thứ năm, 27/04/2023 15:47
(ThanhtraVietNam) - Trong Quý I năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã giao UBND các huyện, thành phố rà soát giải quyết theo thẩm quyền 21 vụ việc, Tổ công tác trực tiếp đối thoại với người khiếu nại, tố cáo tại 05 vụ việc. Đến giữa tháng 3/2023, các cơ quan, đơn vị đã tập trung giải quyết dứt điểm 19/26 vụ việc, còn 07 vụ đang tiếp tục tập trung giải quyết.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đã rà soát và đưa 26 vụ việc vào diện đông người, phức tạp, kéo dài, cần chỉ đạo xem xét.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thành phố rà soát giải quyết theo thẩm quyền 21 vụ việc. Tổ công tác trực tiếp đối thoại với người khiếu nại, tố cáo tại 05 vụ việc. Tính đến giữa tháng 3/2023, các cơ quan, đơn vị đã tập trung giải quyết dứt điểm 19/26 vụ việc, còn 07 vụ đang tiếp tục tập trung giải quyết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTr ngày 27/02/2023 về việc kiện toàn bộ phận giúp việc cho Tổ công tác theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố đang kiện toàn Tổ công tác và tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn các huyện, thành phố.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định chính trị - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Từ đó, công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Vẫn còn vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, nhất là trong lĩnh vực đất đai, và vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp Phó tiếp công dân định kỳ (chủ yếu ở cấp xã).

QA
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra