Vĩnh Long:

Hủy một phần quyết định của huyện Long Hồ, chấp nhận một phần khiếu nại của công dân

Thứ tư, 19/06/2024 12:38
(ThanhtraVietnam) – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Lê Quang Trung ngụ tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ. Qua đó, đã hủy một phần quyết định của UBND huyện Long Hồ, đồng thời chấp nhận một phần khiếu nại của công dân.

Theo hồ sơ thể hiện, ngày 28/3/2024, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ ban hành quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) không chấp nhận đơn khiếu nại, yêu cầu của ông Lê Quang Trung yêu cầu xem xét lại vị trí đất ở bị thu hồi; yêu cầu hỗ trợ 01 nền tái định cư do bị ảnh hưởng bởi công trình Đường tỉnh 909B. Ông Lê Quang Trung tiếp tục khiếu nại quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Long Hồ lên Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 64/BC-TT ngày 15/5/2024 về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, yêu cầu của ông Lê Quang Trung thể hiện: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long (được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 31/3/2022).

Ngày 06/7/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1580/QĐUBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1. Theo đó, đất ở tại nông thôn, đường Nguyễn Văn Nhung (Cống Tư Bái (giáp phường 3) – Cầu Đìa Chuối), vị trí 1, giá 11.880.00 đồng/m2, vị trí 2, giá 7.722.000 đồng/m2 ; đất ở tại nông thôn vị trí còn lại, giá 3.494.600 đồng/m2Ngày 22/9/2023, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Long Hồ tiến hành kiểm kê đất của ông Lê Quang Trung.

Ngày 19/10/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành Thông báo thu hồi đất số 816/TB-UBND để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi của ông Lê Quang Trung là 148,3m2 , thuộc thửa đất số 1151, tờ bản đồ số 10, loại đất đang sử dụng ONT, tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ.

Ngày 08/12/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành quyết định số 6542/QĐUBND thu hồi 148,3m2 đất, thửa số 1151, tờ bản đồ số 10, loại đất ONT của ông Lê Quang Trung, tọa lạc tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long.

Cùng ngày 08/12/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành quyết định số 6297/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, ông Lê Quang Trung được bồi thường đất ở tại nông thôn vị trí còn lại, diện tích 148,3m2, với giá 3.494.600 đồng/m2 , thành tiền 518.249.180 đồng; không được bố trí tái định cư.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định trên (Ảnh: ĐT) 

Kết quả đối thoại, ngày 24/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại bà Nguyễn Thị Tuyến (là người đại diện ủy quyền của ông Lê Quang Trung). Qua kết quả đối thoại, không có phát sinh tình tiết mới so với kết quả xác minh đã được thể hiện tại Báo cáo số 64/BC-TT ngày 15/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, yêu cầu ông Lê Quang Trung, ngụ số 156C, ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ.

Đối với yêu cầu xem xét lại vị trí đất ở bị thu hồi phần đất ở nông thôn (ONT) của ông Lê Quang Trung bị thu hồi 148,3m2, thuộc thửa số 1151, tờ bản đồ số 10, tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ. Tại thời điểm UBND huyện Long Hồ quyết định thu hồi đất có hiện trạng tiếp giáp đường đan mặt 3m của Hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Phước Hậu, huyện Long Hồ; công trình đã hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 20/9/2023. Tuy phần đất của ông Lê Quang Trung tiếp giáp đường đan của Hệ thống thủy lợi, nằm trong phạm vi từ 50m đến 100m tính từ đường Nguyễn Văn Nhung nhưng lại bị ngăn cách với đường Nguyễn Văn Nhung bởi 01 thửa đất khác và sông Đìa Chuối; hơn nữa, năm 2020, khi ông Lê Vĩnh Hà (cha ông Trung) thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm diện tích 411,3m2 (trong đó có phần đất ông Trung hiện nay đang sử dụng) sang mục đích sử dụng đất ở, ông Hà thực hiện nghĩa vụ thuế theo vị trí còn lại (Thông báo số nộp tiền sử dụng đất ngày 25/5/2020). Do đó, UBND huyện Long Hồ không bồi thường đất thu hồi cho ông Trung giá đất ở vị trí 2 của đường Nguyễn Văn Nhung (giá 7.722.000 đồng/m2) mà bồi thường cho ông Trung giá vị trí đất ở còn lại là 3.494.600 đồng/m2 theo vị trí và giá đất tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình là đúng quy định.

Đối với yêu cầu bố trí 01 nền tái định cư, theo quy định hiện hành thể hiện: “Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi đất ở mà phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở theo quy định và không có chỗ ở (nhà ở, đất ở) nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở bị thu hồi” thì được bố trí đất ở tái định cư. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long, ông Lê Quang Trung bị thu hồi diện tích 148,3m2 đất ở nông thôn (ONT), ngoài phần đất bị thu hồi ông Trung không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã Phước Hậu (được UBND xã Phước Hậu xác nhận tại Văn bản số 18/UBND ngày 02/5/2024). Căn cứ các quy định, thì trường hợp của ông Lê Quang Trung thuộc đối tượng được nhận đất ở tái định cư.

Vì vậy, cần phải hủy một phần nội dung Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Long Hồ về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Lê Quang Trung.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định, không chấp nhận việc Lê Quang Trung, ngụ số 156C, ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu xem xét lại vị trí đất ở bị thu hồi theo vị trí có lợi cho ông.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh chấp nhận việc ông Lê Quang Trung khiếu nại, yêu cầu bố trí 01 nền tái định cư (có thu tiền sử dụng đất) do bị ảnh hưởng công trình Đường từ Quốc lộ 53 – Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) – Đường Phú Lộc Bầu Gốc – Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long.

Hủy nội dung không chấp nhận yêu cầu hỗ trợ 01 nền tái định cư của ông Lê Quang Trung tại quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Long Hồ về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Lê Quang Trung.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu công bố quyết định đến đương sự có liên quan để thực hiện; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, trong thời hạn quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Lê Quang Trung không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì ông Trung có quyền khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra