Kiên Giang:

Huyện Vĩnh Thuận giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 01/09/2023 15:32
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có buổi làm việc với Thanh tra huyện Vĩnh Thuận để nắm tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2023 trong những tháng đầu của đơn vị, đồng thời, triển khai các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đúng thời gian quy định. Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhất định, triển khai 2/3 cuộc thanh tra, đạt 66,67% kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước; các cuộc thanh tra tiến hành cơ bản đảm bảo về trình tự thủ tục quy định.

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, lượng đơn khiếu nại trên địa bàn huyện có phát sinh tăng so với cùng kỳ nhưng Thanh tra huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đạt 100% (24/24 đơn); tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, đã tham mưu UBND huyện cụ thể hóa để thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại địa phương. Tổ chức, biên chế của Thanh tra huyện được kiện toàn bố trí đầy đủ (5/5 công chức) cơ bản đảm bảo cho hoạt động của đơn vị.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Trang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trên các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm 2023.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các cuộc thanh tra còn lại theo kế hoạch và đột xuất; rà soát nắm tình hình trên địa bàn, cần thiết thì tiến hành thanh tra đột xuất nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm dễ phát sinh tiêu cực, như: đất đai, xây dựng một số dự án công trình, công tác cán bộ,... Khảo sát, xây dựng danh mục thanh tra năm 2024 gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành. Tổ chức triển khai Luật Thanh tra năm 2022 cho các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp thu, quán triệt.

 Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan nắm sát tình hình, tranh thủ sự hỗ trợ chuyên môn của các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu với UBND huyện giải quyết dứt điểm, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phức tạp, trở thành điểm nóng, nhất là khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án đường cao tốc Bắc Nam. Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng, nhất là quán triệt lại các văn bản nhằm nhận thức và phòng ngừa; tham mưu chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; công khai minh bạch trong hoạt động; thực hiện chế độ, định mức; chuyển đổi vị trí công tác và kiểm soát xung đột lợi ích. Tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt tiêu chuẩn các ngạch thanh tra./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra