Bắc Giang:

Kết luận nội dung tố cáo UBND huyện Sơn Động

Thứ ba, 03/10/2023 14:42
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kết luận số 5512/KL-UBND, ngày 26/9/2023, kết luận nội dung tố cáo đối với UBND huyện Sơn Động. Trong đó, nêu rõ việc UBND huyện Sơn Động ban hành Quyết định 271/QĐ-UBND, thu hồi giấy CNQSD đất đối với 02 hộ gia đình, cá nhân tại khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang là vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

Theo Kết luận 5512/KL-UBND, ngày 17/8/2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo và giao Thanh tra tỉnh xác minh nội dung công dân tố cáo đối UBND huyện Sơn Động.

Nội dung tố cáo được thụ lý Công dân tố cáo UBND huyện Sơn Động: Ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất đối với 02 hộ gia đình, cá nhân tại khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trái với quy định của pháp luật.

Trên cơ sở nội dung đơn của công dân, sau khi thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan và kiểm tra, xem xét việc ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất đối với 02 hộ gia đình, cá nhân tại khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang của UBND huyện Sơn Động và các kết quả xác minh xác định rõ nội dung.

UBND tỉnh nhận xét: Tại mục 3 Điều 1 Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện Sơn Động có nêu lý do thu hồi giấy CNQSD đất của bà Vũ Thị Thủy và ông Vũ Đức Tòng nhưng không nêu rõ là thu hồi để cấp lại theo quy định, hay thu hồi để xử lý như thế nào nên đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy CNQSD đất.

UBND huyện Sơn Động ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc thu hồi giấy CNQSD đất đối với 02 hộ gia đình, cá nhân tại khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang là vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể: thu hồi Giấy CNQSD đất đã cấp cho ông Vũ Đức Tòng số sê ri Q 278742, cấp ngày 10/9/2004 là không đúng vì ông Vũ Đức Tòng là người nhận chuyển nhượng đất của ông Nông Văn Dưỡng (Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai).

leftcenterrightdel
UBND huyện Sơn Động cần rà soát, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Ảnh: Sondong.bacgiang.gov.vn 

“Việc Chủ tịch UBND thị trấn An Châu ban hành Thông báo Kết luận số 13/KL-UBND ngày 30/11/2018 về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Hồng Quân, Hoàng Thị Tiện, Vũ Thị Thủy, trú tại khu 4, thị trấn An Châu nhưng có nội dung giải quyết là tranh chấp đất đai là không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, nội dung công dân tố cáo UBND huyện Sơn Động: Ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử 6 dụng đất đối với 02 hộ gia đình, cá nhân tại khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trái với quy định của pháp luật là tố cáo đúng”, Kết luận 5512/KL-UBND, ngày 17/8/2023 Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.

Trên cơ sở nội dung tố cáo của công dân, kết quả kiểm tra xác minh của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Sơn Động và Chủ tịch UBND huyện Sơn Động thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện Sơn Động về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 02 hộ gia đình, cá nhân tại khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện; xem xét xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp đó, UBND huyện Sơn Động phải chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động thu hồi, hủy bỏ Thông báo Kết luận số 13/KL-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND thị trấn An Châu về việc giải quyết đơn đề nghị của các công dân trú tại khu 4, thị trấn An Châu; xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị trấn và cán bộ, công chức có liên quan đến việc ban hành Thông báo Kết luận số 13/KL-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND thị trấn An Châu. Kết quả thực hiện các nội dung trên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của UBND huyện Sơn Động và Chủ tịch UBND huyện Sơn Động. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ngày 28/6/2019, UBND huyện Sơn Động ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy CNQSD đất đối với 02 hộ gia đình, cá nhân tại khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Có nội dung: “Điều 1. Thu hồi giấy CNQSD đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sau: (1) Thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp cho ông Vũ Đức Tòng, địa chỉ thường trú khu 4, thị trấn An Châu… diện tích 40m2. (2) Thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp cho bà Vũ Thị Thủy, địa chỉ thường trú khu 4, thị trấn An Châu… diện tích 222,7m2 . (3) Lý do thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp cho bà Vũ Thị Thủy sau đo đạc bản đồ địa chính năm 1999… cấp sai diện tích, không đúng mốc giới, ranh giới, diện tích đất, cấp chồng, lấn trùng và diện tích đất của ông Nông Văn Dưỡng được Tòa án đã phân chia đất do ly hôn. Giấy CNQSD đất đã cấp cho ông Vũ Đức Tòng… không đúng mốc giới, ranh giới và diện tích theo hiện trạng sử dụng đất và quá trình sử dụng đất. Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi giấy CNQSD đất cụ thể như sau: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn An Châu có trách nhiệm tổ chức thu hồi giấy CNQSD đất và quản lý theo quy định…”.

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra