Kết luận về nội dung tố cáo đối với UBND thành phố Sơn La

Thứ ba, 29/08/2023 21:11
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Sơn La ban hành Kết luận số 195/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với UBND thành phố Sơn La, và ông Đỗ Văn Trụ- Chủ tịch UBND thành phố Sơn La. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có những yêu cầu chi tiết đối với từng đối tượng bị tố cáo.

Chủ tịch UBND thành phố Sơn La chậm trễ trong việc giải quyết đơn của công dân

Công dân tố cáo ông Đỗ Văn Trụ- Chủ tịch UBND thành phố Sơn La chậm trễ trong việc giải quyết đơn đề nghị và yêu cầu hợp pháp của ông Lò Văn Muôn. Cụ thể, ngày 19/9/2022, ông Đỗ Văn Trụ có Văn bản số 2647/UBND-TCT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết đơn đề nghị của ông Lò Văn Muôn, hạn cuối cùng là ngày 30/10/2022 phải tham mưu giải quyết xong, nhưng đến nay gia đình ông Lò Văn Muôn vẫn chưa nhận được phản hồi của Chủ tịch UBND thành phố Sơn La.

Theo giải trình của ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo sát sao để giải quyết, trả lời đơn kiến nghị của công dân. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, UBND Thành phố nhận được các Quyết định thụ lý tố cáo và tố cáo bổ sung của UBND tỉnh đối với cá nhân ông và UBND Thành phố, trong đó có nhiều nội dung trùng với đơn đề nghị của ông Lò Văn Muôn. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang trong quá trình xác minh, do vậy UBND Thành phố chưa trả lời kiến nghị của ông Muôn.

Nội dung tố cáo đối với UBND thành phố Sơn La

Công dân tố cáo UBND thành phố Sơn La không tiến hành thu hồi, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã thu hồi một phần đất của ông Lò Văn Muôn.

Theo UBND thành phố Sơn La, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố trong quá trình triển khai công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã yêu cầu hộ gia đình ông Lò Văn Muôn phối hợp nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Sêri P 829850 mang tên ông Lò Văn Muôn để thực hiện chỉnh lý biến động theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày UBND Thành phố có báo cáo giải trình (21/5/2023), hộ gia đình ông Lò Văn Muôn vẫn chưa nộp Giấy chứng nhận nêu trên cho Ban quản lý đầu tư xây dựng Thành phố để chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố chỉnh lý biến động theo quy định.

Do vậy, theo kết luận nội dung tố cáo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố chưa kịp thời đôn đốc, thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình có đất bị thu hồi gửi về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý, biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố có văn bản gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố tiến hành chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lò Văn Muôn sau thời điểm phát sinh đơn tố cáo ngày 31/3/2023.

Bên cạnh đó, công dân cũng tố cáo tại Bảng kê chi tiết các hạng mục bồi thường, hỗ trợ kèm theo Phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông Lò Văn Muôn có nội dung sai sự thật về phần tài sản, vật kiến trúc: Tài sản trên thửa đất số 57, TBĐ 02 của bà Lò Thị Hoa, bà Lò Thị Diên do ông Lò Văn Muôn tạo lập trên đất.

Theo giải trình của UBND thành phố Sơn La, do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La (đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án) có ghi nội dung trong Bảng kê chi tiết các hạng mục bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lò Văn Muôn là “tài sản trên thửa đất số 57, TBĐ 02 của bà Lò Thị Hoa, bà Lò Thị Diên do ông Lò Văn Muôn tạo lập trên đất”. Nội dung đúng phải là: “tài sản trên thửa đất số 57, TBĐ 02 của ông Lò Văn Muôn tạo lập trên đất”. Tuy nhiên, về tổng thể các hạng mục tài sản của ông Lò Văn Muôn tạo lập trên đất đều được kiểm đếm đầy đủ, lập hồ sơ, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định, đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất.

Bảng kê chi tiết các hạng mục bồi thường, hỗ trợ kèm theo Phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông Lò Văn Muôn có nội dung “tài sản trên thửa đất số 57, TBĐ 02 của bà Lò Thị Hoa, bà Lò Thị Diên do ông Lò Văn Muôn tạo lập trên đất” là do sai sót của cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố trong quá trình lập bảng kê. Tuy nhiên, nội dung này không ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Lò Văn Muôn, vì các hạng mục tài sản tạo lập trên đất đều được kiểm đếm đầy đủ, lập hồ sơ, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

leftcenterrightdel
 Thành phố Sơn La (Ảnh: thanhpho.sonla.gov.vn)

Yêu cầu của Chủ tịch tỉnh Sơn La đối với các nội dung tố cáo

Theo Kết luận 195/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo, Chủ tịch tỉnh Sơn La đã đưa ra nhiều yêu cầu đối với Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cũng như tập thể lãnh đạo UBND thành phố Sơn La.

Cụ thể, yêu cầu ông Đỗ Văn Trụ- Chủ tịch UBND thành phố Sơn La kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc trong việc giải quyết đơn đề nghị, ghi ngày 12/9/2022 của ông Lò Văn Muôn còn chậm; đồng thời, chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với bộ phận tham mưu có liên quan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo UBND thành phố Sơn La kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố trong việc chỉ đạo đôn đốc việc thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉnh lý sau khi đã thu hồi một phần đất của gia đình ông Lò Văn Muôn; Hướng dẫn ông Lò Văn Muôn đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp đối với các thông tin không thuộc trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND Thành phố; Việc lưu trữ toàn bộ bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đã được Trung tâm phát triển quỹ đất bàn giao cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Sơn La ngày 10/7/2017; Ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND, Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 phê duyệt bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ khi chưa lập phương án bổ sung hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc bằng 2 lần giá đất nông nghiệp cùng loại bị thu hồi đối với hộ gia đình các ông, bà: Lò Văn Đoan, Lò Văn Ngọc, Lò Văn Kiên, Lò Thị Yên.

Bên cạnh đó, cũng yêu cầu người tố cáo rút kinh nghiệm về việc tố cáo nhiều nội dung sai, không đảm bảo tính chính xác./.

Quỳnh An

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra