Kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thứ ba, 25/07/2023 09:16
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo kết quả ra soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đông người trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề ra những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới có thể tiếp tục phát sinh và diễn biến phức tạp

Báo cáo của UBND tỉnh thể hiện, theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài; theo đó trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 01 vụ việc một số tiểu thương Chợ Long Khánh. Kết quả rà soát, UBND tỉnh Đồng Nai đã giải quyết, xử lý dứt điểm vụ việc của các công dân này.

Về kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Tổng số vụ việc rà soát 06 vụ việc, gồm: Vụ việc Giáo xứ Trà Cổ - huyện Trảng Bom; Hồ Suối Đầm - huyện Trảng Bom; Chợ Sặt; Khu đô thị sinh thái Kinh tế mở Long Hưng - thành phố Biên Hòa; Vụ việc khiếu nại của gia đình ông Đoàn Thanh Giang và bà Trương Thị Quý - huyện Trảng Bom.

Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo trả lời công dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết thúc rà soát 02 vụ, còn 04 vụ việc (Giáo xứ Trà Cổ và Hồ Suối Đầm - huyện Trảng Bom; Chợ Sặt và Khu đô thị sinh thái Kinh tế mở Long Hưng - thành phố Biên Hòa đang tiếp tục, kiểm tra, rà soát.

Kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài theo Kế hoạch số 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, trên địa bàn Đồng Nai có 05 vụ việc, cụ thể, 2 vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP và 3 vụ việc bổ sung theo Kế hoạch số 1016/KH-TTCP ngày 04/7/2022 của Thanh tra Chính phủ.

Đối với 02 vụ việc, đến nay về cơ bản đã thực hiện đầy đủ các nội dung, trong thời gian tới, các cấp, các ngành có liên quan sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng các quy định và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng khu đô thị, kinh doanh thương mại.

leftcenterrightdel
Hội nghị triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai (Ảnh: ĐT) 

Đối với 3 vụ việc (việc của một số công dân, ngụ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, vụ việc của một số công dân Khu phố 5, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa; vụ việc của một số công dân xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) bổ sung theo Kế hoạch số 1016/KH-TTCP ngày 04/7/2022, của Thanh tra Chính phủ đã được địa phương và UBND tỉnh Đồng Nai xử lý, giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục theo dõi, tiếp nhận và xử lý đơn thư phát sinh của các hộ dân theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Dự báo về tình hình khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án để phát triển kinh tế của địa phương… Đi liền với chủ trương thực hiện dự án là công tác thu hồi đất và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi; trong khi đó, pháp luật về đất đai đang trong thời gian hoàn thiện, chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp điều kiện thực tế; việc bố trí tái định cư còn chậm. Từ đó, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới có thể tiếp tục phát sinh và diễn biến phức tạp tại các dự án.

Đẩy mạnh nhiều giải pháp để công dân đồng thuận với chủ trương giải quyết của chính quyền

Để thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật. Thanh tra tỉnh tiếp tục xác minh đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP và Kế hoạch số 237-KH/TU. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 23/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30/9/2021.

UBND tỉnh cũng đề ra giải pháp cụ thể: Lãnh đạo các cấp, các ngành phải quan tâm chỉ đạo cơ quan tham mưu chọn những vụ việc phức tạp đề xuất lãnh đạo mời dân để tiếp, nắm bắt nội dung vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc hoặc xin ý kiến cấp trên nếu trong trường hợp vượt thẩm quyền của mình; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo để qua đó, giải thích, vận động, thuyết phục người dân thực hiện theo chủ trương Đảng và chính sách của Nhà nước.

Quá trình giải quyết đơn thư phải có sự tham gia phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành để có sự thống nhất hướng xử lý, giải quyết vụ việc đúng pháp luật, hợp tình hợp lý; nếu có vướng mắc, khó khăn, đơn vị, địa phương phải có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu các lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, cơ quan chuyên môn phải kịp thời phản hồi, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn của đơn vị, địa phương.

Song song với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tranh thủ các chức sắc và giáo dân để họ đồng thuận với chủ trương giải quyết của chính quyền, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Thường xuyên tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan; kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; các vụ việc liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước phải được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không để xảy ra vi phạm dẫn đến phát sinh đơn.

Lựa chọn, bố trí công chức thực hiện tiếp công dân có phẩm chất đạo đức tốt, vững về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng “dân vận tốt”; hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ có văn bản hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc khó khăn trong thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra