Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về khiếu nại năm 2022 tại Quảng Trị

Thứ năm, 01/12/2022 16:00
(ThanhtraVietNam) - Trong 02 ngày, từ 29 - 30/11, Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ đã tiến hành làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị nhằm thực hiện Kế hoạch số 1542/KH-TTCP ngày 07/9/2022 về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại và Công văn số 1551/TTCP ngày 08/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật năm 2022.
leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị

Về phía UBND tỉnh Quảng Trị, có ông Nguyễn Trí Kiên - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành như: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở LĐTB&XH; lãnh đạo của UBND thành phố Đông Hà, UBND huyện Gio Linh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đơn vị có liên quan đến nội dung kiểm tra.

leftcenterrightdel

Ông Trần Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ - Trưởng đoàn kiểm tra trao đổi nội dung làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị

Từ khi Luật Khiếu nại năm 2011 có hiệu thi hành cho đến nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là: Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/10/2018 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 2871/KH-UBND ngày 09/7/2018 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/5/2019 về kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài; Công văn số 144/UBND-NC ngày 23/6/2020 về việc tăng cường phối hợp tiếp công dân, giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự; Công văn 726/UBND-NC ngày 04/3/2021 về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Công văn số 6343/UBND-NC ngày 24/12/2021 về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dân triển khai thi hành pháp luật về khiếu nại phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Nguyễn Trí Kiên - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về khiếu nại năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Tình hình kết quả giải quyết khiếu nại theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 30/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (số liệu tính từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 25/9/2022) như sau:

Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 45 đơn khiếu nại, giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 17 đơn. Trong đó đủ điều kiện thụ lý và đã thụ lý giải quyết 20 đơn/02 vụ việc, cụ thể:

Thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh là: 09 đơn (đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là: 06 đơn/06 vụ việc; đang giải quyết là: 02 đơn/02 vụ việc; đình chỉ giải quyết là: 01 đơn/01vụ việc);

Thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các sở, ban ngành là 02 đơn/02 vụ việc (đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là: 01 đơn/01vụ việc; rút đơn, đình chỉ giải quyết là: 01 đơn/01vụ việc);

Thẩm quyền quyết của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã là:  09 đơn/09 vụ việc (đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là: 05 đơn/05vụ việc; rút đơn, đình chỉ giải quyết là: 04 đơn/04 vụ việc).

Qua kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật về khiếu nại tại địa phương và đã có một số đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Thứ nhất, đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại và pháp luật có liên quan trong qúa trình thực hiện áp dụng pháp luật về khiếu nại; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại; đa dạng, đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ hai, có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý đơn, giải quyết khiếu nại; tăng cường làm tốt công tác tham mưu và thực hiện công tác quản lý nhà nước về khiếu nại trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu của các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương về việc tổ chức thực hiện pháp luật về khiếu nại để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện pháp luật về khiếu nại.

leftcenterrightdel
 Sáng ngày 01/12/2022, Đoàn đã tiến hành viếng Nghĩa trang Quốc gia đường 9

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu nhằm đưa công tác điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện áp dụng pháp luật về khiếu nại có hiệu quả./.

Tin và ảnh: Trần Công Thương - TTV, Thanh tra tỉnh Quảng Trị
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra