Thanh Hóa:

Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nền là có cơ sở

Thứ ba, 05/07/2022 14:13
(ThanhtraVietNam) - Quyết định số 1927/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giải quyết khiếu nại (KN) lần 2 của bà Nguyễn Thị Nền trú tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn cho thấy, bà KN và đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn bồi thường cho bà đất ở, nhà, tài sản gắn liền trên đất khi thu hồi tại thửa đất số 155, tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính thị xã Sầm Sơn năm 1995 là có cơ sở.

Cấp Giấy CNQSD đất cho người đã chết

Thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội và dự án Khu đô thị quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn (gọi tắt là dự án), UBND thành phố Sầm Sơn bồi thường diện tích thửa đất số 155, tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Quảng Tường (nay là phường Trung Sơn) phê duyệt năm 1995 cho ông Nguyễn Văn Bền (là anh trai bà Nền). Bà Nền không đồng ý và KN được bồi thường cho bà đất ở, nhà và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất nêu trên.

KN của bà Nền đã được Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn giải quyết tại Quyết định giải quyết KN số 1645/QĐ-UBND ngày 02/4/2022 với nội dung: Bà Nguyễn Thị Nền KN là không có cơ sở. Không đồng ý với kết quả giải quyết, bà Nền KN đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết luận tại Quyết định số 1927/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, thửa đất bà Nền đang KN có nguồn gốc là một phần diện tích của thửa đất gốc số 235, tờ bản đồ số 01, Bản đồ địa chính 299 đo vẽ năm 1984 xã Quảng Tường, diện tích 260m2, loại đất T, sổ mục kê ghi chủ sử dụng ông Nguyễn Văn Giỏi (bố bà Nền, đã chết năm 1994), được sử dụng cho mục đích đất ở từ trước ngày 18/12/1980, sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm; có ranh giới rõ ràng trong khu dân cư. Ông Giỏi chia cho các con là ông Bền (anh trai) và bà Nền để ở. Bà Nền đã làm nhà riêng và ở trước năm 1993. Theo Bản đồ địa chính 382 đo vẽ năm 1995 xã Quảng Tường (nay là phường Trung Sơn) được thể hiện tại thửa đất số 155, tờ bản đồ số 3, diện tích 191m2, loại đất T, sổ mục kê ghi chủ sử dụng bà Nguyễn Thị Nền, đất ở 191m2.

Năm 2006, UBND thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn) đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 154, diện tích 395m2 đất ở cho ông Giỏi là không đúng quy định của pháp luật (do ông Giỏi đã chết từ năm 1994). Phần đất bà Nền đang sử dụng tại thửa số 155 chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi xây dựng Bản đồ địa chính năm 2010, phường Trung Sơn đã đo gộp cả hai thửa đất số 154 và 155 thành thửa đất số 65, tờ bản đồ số 07, chủ sử dụng đất mang tên ông Bền là không đúng theo hồ sơ địa chính 382 và hiện trạng sử dụng đất.

Năm 2021, UBND thành phố Sầm Sơn đã ban hành các Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho hộ ông Giỏi đối với cả 02 thửa đất của hộ ông Bền và bà Nền đang sử dụng, với tổng diện tích 560,6m2 (395m2 đất ở và 165,6m2 đất trồng cây lâu năm) với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 3.246.931.000 đồng; đồng thời, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông Bền là không đảm bảo cơ sở pháp lý. Bà Nền có quyền lợi về đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 155 khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

leftcenterrightdel
 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với KN của bà Nền. (Ảnh: M.N)

Thực hiện thanh tra, kết luận rõ đúng sai theo quy định

Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa sửa đổi bổ sung Điều 5 của Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 quy định: “b) Trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 18/12/1980 thì diện tích đất ở được xác định theo thực tế đang sử dụng, nhưng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 của quy định này”.

Đồng thời, điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh quy định hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị: “Tối đa 90 m2/hộ tại phường thuộc thành phố, thị xã”.

Như vậy, theo các quy định trên, thửa đất gốc (bao gồm cả thửa đất số 154 và số 155) của ông Giỏi thuộc trường hợp thửa đất có vườn, ao được công nhận hạn mức đất ở không quá 450m2 (5 x 90m2).

Đối với phần diện tích đất vườn, ao còn lại 110,6m2 (560,6m2 - 450m2) không đủ điều kiện công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Việc phân chia loại đất cho từng hộ gia đình ông Bền và bà Nền phải được sự thống nhất, thỏa thuận của các thành phần thừa kế theo quy định của pháp luật.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định nội dung KN và đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn bồi thường cho bà đất ở, nhà và tài sản gắn liền trên đất là có cơ sở.

Ông yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo Thanh tra thành phố Sầm Sơn thực hiện thanh tra, kết luận rõ đúng sai theo quy định của pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00770 QĐ 47/QĐ-UBND cho ông Giỏi năm 2006 và việc thu hồi, bồi thường đất của hộ gia đình, của ông Giỏi không đúng quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện lại việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Bền và hộ bà Nền theo đúng quy định hiện hành của pháp luật./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra