Vĩnh Long:

Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Vĩnh Hà về xem xét lại vị trí đất ở

Thứ ba, 11/06/2024 10:22
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định 1081/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Lê Vĩnh Hà, ngụ số 156C, ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ.

Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 65/BC-TT ngày 15/5/2024 về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, yêu cầu của ông Lê Vĩnh Hà, thể hiện: Ngày 28/3/2024, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu không chấp nhận đơn khiếu nại, yêu cầu của ông Lê Vĩnh Hà yêu cầu xem xét lại vị trí đất ở bị thu hồi; yêu cầu thu hồi hết diện tích 16,5m2 còn lại và yêu cầu xem xét lại giá bồi thường căn nhà do bị ảnh hưởng bởi công trình Đường tỉnh 909B. Không đồng ý với quyết định của UBND huyện, ông Hà tiếp tục khiếu nại quyết định giải quyết của UBND huyện Long Hồ lên UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo hồ sơ vụ việc thể hiện, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc -Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngày 06/7/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình 2 Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, đất ở tại nông thôn, đường Nguyễn Văn Nhung (Cống Tư Bái (giáp phường 3) - Cầu Đìa Chuối), vị trí 1, giá 11.880.00 đồng/m2 ; vị trí 2, giá 7.722.000 đồng/m2 ; đất ở tại nông thôn vị trí còn lại, giá 3.494.600 đồng/m2 .

Ngày 02/8/2023 và 22/9/2023, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Long Hồ tiến hành kiểm kê đất và tài sản trên đất của ông Lê Vĩnh Hà; qua kết quả kiểm kê về đất, tài sản bị ảnh hưởng công trình Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Tuyến là vợ ông Hà đồng ý và ký tên vào Biên bản.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định nêu trên (Ảnh: TTT.VL) 

Ngày 19/10/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành Thông báo thu hồi đất số 814/TB-UBND để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi của ông Lê Vĩnh Hà là 225m2, thuộc thửa đất số 1149, tờ bản đồ số 10, loại đất đang sử dụng ONT, tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ.

Ngày 08/12/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành Quyết định số 6540/QĐ-UBND thu hồi 225m2 đất, thửa số 1149, tờ bản đồ số 10, loại đất ONT của ông Lê Vĩnh Hà, tọa lạc tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long.

Cùng ngày 08/12/2023, UBND huyện Long Hồ ban hành Quyết định số 6297/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - Đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, ông Lê Vĩnh Hà được bồi thường đất ở nông thôn vị trí còn lại, diện tích 225m2 , với giá 3.494.600 đồng/m2 , thành tiền 786.285.000 đồng; bồi thường nhà 500.814.941 đồng; vật kiến trúc 233.157.095 đồng, cây trồng 29.933.000 đồng; hỗ trợ di chuyển chổ ở 9.000.000 đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà 3.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông Lê Vĩnh Hà là 1.559.190.009 đồng; được bố trí tái định cư.

Kết quả đối thoại, căn cứ Điều 39 Luật Khiếu nại năm 2011; ngày 24/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại đối với ông Lê Vĩnh Hà để lắng nghe ý kiến trình bày và xem xét các giấy tờ có liên quan đến nội dung khiếu nại, yêu cầu của ông Hà. Qua kết quả đối thoại, không có phát sinh tình tiết mới so với kết quả xác minh đã được thể hiện tại Báo cáo số 65/BC-TT ngày 15/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, yêu cầu ông Lê Vĩnh Hà, ngụ số 156C, ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định, không chấp nhận việc Lê Vĩnh Hà, ngụ số 156C, ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu xem xét lại vị trí đất ở bị thu hồi theo vị trí có lợi cho ông, do bị ảnh hưởng công trình Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B).

Đồng thời, công nhận nội dung Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Long Hồ về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Lê Vĩnh Hà là đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu công bố quyết định đến đương sự có liên quan để thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, trong thời hạn quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Lê Vĩnh Hà không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì ông Hà có quyền khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra