Tiền Giang:

Không để phát sinh các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài

Thứ tư, 20/07/2022 09:54
(ThanhtraVietnam) - Đó là yêu cầu của đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, vừa qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tuy có nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, đạt nhiều kết quả tích cực, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên. Kịp thời củng cố, nâng chất các phong trào, các cuộc vận động cách mạng theo hướng thiết thực, chăm lo quyền lợi chính đáng của Nhân dân; chủ động giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn công tác dân vận cho cơ sở; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính quyền chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động; tích cực đổi mới phương thức thích ứng với phòng, chống dịch Covid-19, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của Nhân dân, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, công tác phối hợp nắm tình hình và thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm, duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

leftcenterrightdel
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang - Đỗ Hùng Dũng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTTĐT.TG) 

Bên cạnh các mặt ưu điểm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nhìn nhận, đánh giá hệ thống dân vận vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế. Công tác nắm tình hình đời sống, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân có lúc, có nơi chưa sâu. Từ đó, việc tham mưu, đề xuất cấp ủy chưa kịp thời, thiếu đồng bộ, chưa sát với thực tế. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhiều nơi còn hành chính. Việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng các phong trào, cuộc vận động, việc tập hợp Nhân dân có lúc, có nơi còn hình thức, thiếu bền vững...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh về công tác dân vận, dân tộc giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, kiểm tra và tham mưu cấp ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận. Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đi sâu, đi sát, nắm bắt tình hình. Qua đó, tổng hợp, phân tích, dự báo những vấn đề phát sinh, những bức xúc, những bất hợp lý, những chậm trễ trong việc giải quyết nhu cầu đời sống sinh hoạt, làm ăn, đi lại của các tầng lớp Nhân dân; không để phát sinh các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài...

Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Tấn Hùng đề nghị các địa phương chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, ưu tiên thực hiện quy chế dân chủ cho xây dựng nông thôn mới và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, công tác giải phóng mặt bằng. Quan tâm tháo gỡ những vướng mắc các vụ việc liên quan tôn giáo, tín ngưỡng còn tồn đọng...

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 734 lượt với 1.049 người (giảm 493 lượt so với cùng kỳ), trong đó: Tiếp thường xuyên 530 lượt với 824 người, tổng số có 487 vụ việc (trong đó: 414 vụ việc tiếp lần đầu, 73 vụ việc tiếp nhiều lần), có 12 đoàn đông người với 300 lượt người. Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 204 lượt với 225 người, số vụ việc là 206 (trong đó: vụ việc tiếp lần đầu là 187, vụ việc tiếp nhiều lần là 19), có 03 đoàn đông người với 18 người.

Trong kỳ, toàn tỉnh đã thụ lý giải quyết 44 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (gồm: 35 đơn mới phát sinh và 09 đơn kỳ trước chuyển sang), giảm 07 đơn so với cùng kỳ. Trong đó, đã giải quyết 24/44 đơn, đạt tỷ lệ 54,5% (giảm 33,7% so với cùng kỳ), đã báo cáo kết quả thẩm tra xác minh 15 đơn, 05 đơn đang thẩm tra xác minh.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra