Phú Yên:

Kiến nghị Phó Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp tiếp công dân nếu được ủy quyền

Thứ ba, 19/04/2022 16:54
(ThanhtraVietNam) – Luật Tiếp công dân quy định Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân. Qua việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), UBND tỉnh Phú Yên đề nghị quy định: Tùy theo tình hình thực tế công việc, nếu Chủ tịch UBND bận công tác không thể trực tiếp tiếp công dân thì được ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thực hiện.

Báo cáo thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC của UBND tỉnh Phú Yên cho thấy, trong những năm qua, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 7 Luật Tiếp công dân năm 2013 và Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Khi công dân đến Trụ sở Tiếp công dân để KNTC, KNPA luôn được cán bộ tiếp công dân hướng dẫn cụ thể; người KNTC, KNPA có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và hướng dẫn của người tiếp công dân. Việc tiếp nhận đơn KNTC, KNPA của công dân được xử lý, phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý và thông báo kết quả xử lý cho công dân. Trong thời gian qua, không có trường hợp nào người đến KNTC, KNPA gây khó khăn cho cán bộ tiếp công dân.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân. Cụ thể, ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, niêm yết công khai lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân và đăng tải trên cổng thông tin của đơn vị. Sau buổi tiếp công dân đều có thông báo kết luận của người chủ trì để trả lời công dân và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp; trực tiếp xuống cơ sở, địa bàn nơi phát sinh các vụ việc phức tạp, những nơi triển khai các dự án có khả năng xảy ra thắc mắc, khiếu kiện để đối thoại với dân. Qua đó, thấy được những thiếu sót, hạn chế của các cơ quan, cán bộ do mình quản lý để chấn chỉnh, uốn nắn và giải thích, hướng dẫn cho công dân về chủ trương, chính sách để thực hiện đúng quyền KNTC.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đều có quy định việc trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo Luật Tiếp công dân. Tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết KNTC, KNPA của công dân.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tiếp công dân theo hình thức trực tuyến ngày 06/01/2022. (Ảnh: Thủy Loan) 

Cùng với việc thực hiện công tác tiếp công dân, việc thực hiện pháp luật về giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian qua cơ bản được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trong đó, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và luật sư, trợ giúp viên pháp lý thực hiện đúng quy định Luật Khiếu nại.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, mặc dù, việc thực hiện giải quyết khiếu nại cũng như trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai và thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được áp dụng và thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết có vụ việc phức tạp nên thời hạn giải quyết còn chậm so với quy định.

Cần có quy định xử lý với người lợi dụng quyền khiếu nại

Qua việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC, UBND tỉnh Phú Yên kiến nghị một số nội dung. Cụ thể, Luật Tiếp công dân quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân. Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, quy định này chưa phù hợp khi Chủ tịch UBND bận công tác không thể trực tiếp tiếp công dân. Do đó, đề nghị quy định: Tùy theo tình hình thực tế công việc, nếu Chủ tịch UBND bận công tác không thể trực tiếp tiếp công dân thì được ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thực hiện.

Đồng thời, có quy định chế tài xử lý cụ thể người có thẩm quyền giải quyết KNTC nhưng chậm hoặc không giải quyết để vụ việc kéo dài, người KNTC đi lại nhiều lần, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đặc biệt, cần có quy định xử lý cụ thể đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại để khiếu kiện sai sự thật hoặc cố tình khiếu kiện dai dẳng ngay cả khi được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết đúng pháp luật.

Ngoài ra, cần xem xét ban hành Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KNTC; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật cụ thể về lĩnh vực quản lý Nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Năm 2021, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Phú Yên tăng so với cùng kỳ năm trước song ít vụ việc khiếu nại gay gắt, đông người, không có vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ, không có đoàn khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Kết quả, năm 2021, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.514 lượt công dân/1.368 vụ việc; tiếp nhận tổng số 2.060 đơn KNTC, KNPA. Đối với các đơn KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền, đến hết tháng 12/2021, đã giải quyết 774 đơn/774 vụ việc; còn lại 109 đơn/109 vụ việc tiếp tục giải quyết trong thời hạn Luật định.


Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra