Thanh tra tỉnh Bến Tre:

Kịp thời giải quyết các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của người dân

Thứ sáu, 03/11/2023 09:52
(ThanhtraVietNam) - Đó là chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre - Phạm Minh Hòa tại hội nghị giao ban về công tác tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2023.

Triển khai 12 cuộc thanh tra đã kết luận 8 cuộc

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong kỳ, ngành Thanh tra tỉnh Bến Tre đã triển khai, thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác năm 2023 được phê duyệt. Cụ thể, về thanh tra hành chính lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai đã  tiến hành 12 cuộc và kết thúc 08 cuộc. Nội dung thanh tra: về tài chính, ngân sách, tài sản, công tác quản lý, sử dụng đất đai liên quan đến việc san lắp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp, việc quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, việc quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản… Về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  đã triển khai, thực hiện 12 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 12 đơn vị.

Về thanh tra chuyên ngành, trong kỳ, Thanh tra các sở, ngành tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực như: giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ,... với 181 cuộc (đối với 68 tổ chức, 239 cá nhân). Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 05 cá nhân vi phạm; ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cá nhân.

Về công tác tiếp công dân, toàn tỉnh tiếp 366 lượt/381 người. Trong đó: tiếp thường xuyên 225 lượt/329 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 141 lượt/52 người. Nội dung tiếp công dân: khiếu nại liên quan đến đất đai; tranh chấp lối đi; công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; đất khu vực K22 và điện gió (huyện Thạnh Phú)..

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: HN-TTT) 

Công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong kỳ,đã tiếp nhận 194 đơn (Trong đó: 31 đơn không đủ điều kiện, 163 đơn đủ điều kiện) đã giải quyết xong 100/194 đơn. 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các đơn vị triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 đạt theo kế hoạch đã phê duyệt; phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, Thanh tra các sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành phố trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về hoạt động của ngành Thanh tra. 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Minh Hoà- Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp. Để hoàn thành kế hoạch đã được phê duyệt trong năm 2023, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu: Tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 được duyệt; tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết  định xử lý sau thanh tra.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, phản ánh của người dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời giải quyết các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của người dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành điểm nóng; tiếp tục tăng cường công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các vấn đề tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu, tiếp tục lãnh đạo cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra