Lai Châu: Tăng cường công tác hòa giải ngay từ cơ sở

Thứ ba, 23/01/2024 17:37
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường công tác hòa giải ngay từ cơ sở nhằm hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng là một trong những nội dung được chú trọng tại Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong năm 2024 mới được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành.

Cụ thể, trong năm 2024, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân.

Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân; thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân định kỳ. Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân theo Quy chế số 06-QC/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Tăng cường công tác hòa giải ngay từ cơ sở nhằm hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng.

Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, đôn đốc các cơ quan thực hiện lời hứa sau chất vấn, tiếp xúc cử tri, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

leftcenterrightdel
 Thành phố Lai Châu (ảnh: baolaichau.vn)

Về việc triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo", UBND tỉnh yêu cầu 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đăng ký xây dựng mô hình và có từ 01 - 02 điển hình “Dân vận khéo trong năm 2024”. Xây dựng kế hoạch, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng vào dịp cuối năm. Đặc biệt, chú trọng triển khai mô hình điểm dân vận khéo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện biên giới.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, thanh tra chuyên ngành; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra