Bình Thuận:

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ tăng niềm tin của Nhân dân

Thứ năm, 08/09/2022 15:49
(ThanhtraVietNam) - Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo là một trong những công việc quan trọng luôn được các cấp, các ngành quan tâm, do đó thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là khẳng định sự công khai, minh bạch của Đảng, của chính quyền, sự công bằng của pháp luật, qua đó ngày càng tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Tăng cường giải quyết kịp thời…

Trong 5 năm qua, thủ trưởng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tiếp công dân 26.137 lượt/19.986 vụ việc, trong đó lãnh đạo UBND tỉnh tiếp định kỳ 87 ngày với 111 lượt/211 vụ việc; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo 24.186 đơn, chủ yếu liên quan đất đai. Qua giải quyết và xứ lý đã khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, 175.550 m2 đất các loại; thu hồi cho Nhà nước số tiền hàng tỷ đồng, 1.013 m2 đất các loại; kiểm điểm, xử lý kỷ luật, cho nghỉ việc, cách chức, cảnh cáo và khiển trách nhiều tập thể, cá nhân.
Các nội dung công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ yếu xoay quanh một số vấn đề như: giải quyết kiến nghị, phản ánh tình trạng lấn, chiếm đất đai giữa các hộ sử dụng đất và lấn chiếm đất công; xây dựng trái phép; ô nhiễm môi trường... Giải quyết khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, triển khai các dự án điện, du lịch; việc chiếm đất công; việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả... Giải quyết tố cáo tổ chức và các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, mua sắm tài sản công.
Để giải quyết các vụ việc trên, hàng năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung thực hiện và chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các quy định của Đảng. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; tỷ lệ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ở các cấp đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
 Qua đó, đã kịp thời khôi phục quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân; đồng thời, phát hiện những thiếu sót, sai phạm của tập thể, cá nhân có liên quan để chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt vai trò giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, nổi cộm, bức xúc, kéo dài liên quan đến tranh chấp đất đai, hoạt động tư pháp; qua đó, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết ổn định nhiều vụ việc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được củng cố, tăng cường kịp thời đủ số lượng, năng lực chuyên môn từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, qua đó đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 

leftcenterrightdel
Một buổi họp về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC tại TP Phan Thiết 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa thường xuyên, chưa sâu kỹ, kết quả còn hạn chế; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của một bộ phận cán bộ, Nhân dân còn hạn chế. Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp còn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương. Việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao, nhất là ở cơ sở; một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Một số vụ việc giải quyết quá thời hạn quy định nhưng không gia hạn, chậm tổ chức đối thoại dẫn đến ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo chưa đảm bảo thời gian, quy trình quy định. Một số vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật, nhưng không được chấp hành nghiêm túc. Tình hình trên đã tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo cớ để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Phải thực hiện tốt hơn…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm khẳng định rõ nét sự công khai, minh bạch của chính quyền, sự công bằng của pháp luật, qua đó ngày càng tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; yêu cầu đầu tiên  là người đứng đầu ở một số ngành, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có đủ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không có tư tưởng gây phiền hà, sách nhiễu người dân; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ngành Thanh tra và các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân. Song song với việc tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn, thư tồn đọng, kéo dài, đơn, thư kiến nghị, phản ánh bức xúc của Nhân dân, các ngành chức năng phải xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xúi giục, kích động, lôi kéo người dân tham gia khiếu nại, tố cáo, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người tại các trụ sở cấp ủy, chính quyền.
Thực tế cho thấy khi người dân còn tin tưởng vào Đảng, vào chính quyền thì họ mới có những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để được giải quyết; do vậy, cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương phải thật sự quan tâm, chuyên tâm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Chắc chắn rằng khi những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân nếu thật sự trung thực và mang tính xây dựng được nhìn nhận và giải quyết thấu tình, đạt lý thì niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ sẽ ngày càng được nâng lên./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra