Long An: Thực hiện quan điểm giải quyết khiếu nại tố cáo đến cùng

Thứ ba, 25/10/2022 19:48
(ThanhtraVietNam) - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) được trực tiếp chỉ đạo từ UBND tỉnh Long An, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, từng bước gắn tiếp công dân với xử lý đơn, giải quyết KNTC đã góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc, nhất là đối với các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài

Bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Thanh tra tỉnh Long An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, công tác giải quyết KNTC trên địa bàn, sự quan tâm và trực tiếp tiếp công dân của Thường trực Tỉnh Ủy, Thường trực HĐND-UBND tỉnh, đã góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của Nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Thời gian qua, nhận thức, trách nhiệm của chi bộ, chính quyền, đoàn thể, đảng viên, công chức ngày càng được nâng lên; tuyên truyền giáo dục hiểu biết pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC trong công dân được quan tâm hơn. Thanh tra tỉnh đã tập trung tham mưu giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc giải quyết KNTC; đã tham mưu và phối hợp giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xử lý đơn thư có nhiều đổi mới, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý đơn thư nhằm hạn chế việc trùng lắp trong quá trình xử lý. Sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ngày càng chặt chẽ, nhanh chóng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian thẩm tra, xác minh đơn thư hơn.

Tuy nhiên, tình hình KNTC nói chung còn diễn biến phức tạp. Số vụ việc KNTC đông người, kéo dài vẫn còn. Một số vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng chưa được công dân chấp hành nghiêm túc.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Tình hình KNTC còn nhiều bất cập

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng đơn tố cáo phát sinh tuy có giảm nhưng tính chất tương đối phức tạp hơn so với cùng kỳ các năm trước. Số vụ việc KNTC đông người vẫn không còn xảy ra. Một số vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng công dân vẫn còn khiếu nại, kiến nghị.

Nội dung KNTC thuộc thẩm quyền chủ yếu khác gồm: Khiếu nại về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng KNTC hiện nay là do cơ chế, chính sách, pháp luật tuy đã từng bước hoàn thiện nhưng còn có những điểm bất cập, nhất là các quy định về đất đai và một số quy định về nhà ở, về KNTC.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết đơn thư của các cấp có thẩm quyền vẫn còn bất cập; nhiều vụ việc chậm giải quyết, còn để tồn đọng kéo dài; việc tuân thủ quy định pháp luật trong giải quyết KNTC có lúc có nơi chưa đảm bảo. Ý thức chấp hành cũng như sự hiểu biết về pháp luật của một bộ phận công dân còn hạn chế. Một số trường hợp mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều lần, có lý có tình, đúng quy định pháp luật nhưng vẫn không chấp nhận, cố tình khiếu nại kéo dài và khiếu nại vượt cấp làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu

Thanh tra tỉnh Long An cho biết, dự báo trong kỳ sau, có thể phát sinh thêm lượng đơn thư tăng, chủ yếu là đơn tố cáo, một số vụ việc phát sinh từ những năm trước, mặc dù đã được các cấp giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài hoặc chuyển sang tố cáo nếu khiếu nại không đạt được mục đích.

Do đó, để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, Thanh tra tỉnh cho biết, trong quý IV/2022, sẽ tiến hành rà soát các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp kéo dài và các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng trên địa bàn một số huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch, kết hợp với giám sát trên cơ sở báo cáo đối với các đơn vị còn lại.

Đồng thời, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách, bảo đảm thực hiện công khai minh bạch trên mọi lĩnh vực nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh KNTC như: Quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi giải quyết đơn thư KNTC, bảo đảm việc kết nối từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Cần phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, công tâm, khách quan, có trình độ năng lực, kinh nghiệm, đủ khả năng giải quyết vấn đề KNTC, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác này.

Đặc biệt, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của HĐND các cấp, nhất là trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân, trực tiếp gặp dân và đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết đúng chính sách pháp luật các vụ việc KNTC; thực hiện quan điểm giải quyết KNTC đến cùng, dứt điểm từng vụ việc, hạn chế tối đa phát sinh vụ việc mới, không để KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra