Thành phố Hồ Chí Minh:

Một số tồn tại, hạn chế trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND quận 12

Thứ ba, 01/08/2023 11:08
(ThanhtraVietnam) - Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa thông báo kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống bệnh COVID-19 tại UBND quận 12. Qua đó, nhiều tồn tại hạn chế được cơ quan thanh tra chỉ ra.

Tiếp công dân nhưng không ban hành thông báo kết luận

Cụ thể, thời kỳ Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thanh tra quận 12, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Kết quả, trong giai đoạn này, việc thực hiện các quy định về thanh tra  còn nhiều hạn chế như: về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, chưa đảm bảo về thời hạn thanh tra cũng như còn thiếu sót về trình tự, thủ tục trong công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra.

Về thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND quận 12 tiếp công dân 34 lượt, ban hành 20 thông báo kết luận chỉ đạo sau khi tiếp công dân. Đối với 14 trường hợp còn lại, UBND quận không ban hành thông báo kết luận là chưa thực hiện đúng quy định.

Quy chế phối hợp trong công tác xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND quận 12 được ban hành kèm theo quyết định số 361 đến nay chưa được cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành.

Việc giải quyết khiếu nại tại UBND quận 12 chưa chặt chẽ, chưa nghiên cứu kỹ nội dung đơn dẫn đến sau khi thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo phải ban hành nhiều quyết định đình chỉ do bản chất đơn là phản ánh, kiến nghị hoặc phải thu hồi, hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại theo ý kiến của sở chuyên ngành và chỉ đạo của UBND TP. Trong quá trình tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; các phòng, ban chưa thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, một số hồ sơ tham mưu giải quyết quá hạn. Việc lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa tập trung vào kho lưu trữ của quận là chưa thực hiện đúng theo quy định.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Đạt phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TT TP.HCM) 

Về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 12 trong việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, qua thanh tra chỉ rõ UBND quận 12 ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào ngày 16/6/2020 là chậm triển khai thực hiện kế hoạch của UBND TP đã ban hành vào ngày 25/3/2020.

Về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: UBND quận 12 bố trí kinh phí thuê máy photocopy phục vụ hoạt động thường xuyên từ nguồn kinh phí không tự chủ là hạch toán chưa đúng nguồn. Việc này, UBND quận 12 cần báo cáo, xin ý kiến Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chi vượt dự toán kinh phí hỗ trợ mầm non ngoài công lập với số tiền là hơn 58 triệu đồng nhưng không có văn bản báo cáo UBND quận, phòng Tài chính – Kế hoạch điều chỉnh dự toán theo điều 9 Thông tư 109/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021...

Kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị có liên quan

Ngoài những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Thành phố đã kiến nghị Chủ tịch UBND Quận 12 tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị có liên quan đến việc để xảy ra những thiếu sót nêu trên.

Đồng thời, rà soát ban hành quyết định thay thế Quyết định số 361/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận 12 nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, chỉ đạo Ban Tiếp công dân quận 12 chấn chỉnh trong công tác tham mưu cho lãnh đạo ban hành Thông báo kết luận sau khi tiếp công dân theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 32 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Có biện pháp nâng cao nghiệp vụ công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn cho cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân quận.

Thanh tra TP cũng đề nghị Chủ tịch UBND quận 12 chỉ đạo Chánh Thanh tra quận chấn chỉnh trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND quận trong công tác thanh tra và công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định.

Cũng qua kết quả tiếp nhận đơn thư khiếu nại phản ánh đến Tạp chí Thanh tra Chính phủ, với những trường hợp cụ thể như của bà Nguyễn Thị Minh Nhật, Tạp chí Thanh tra đã có bài phản ánh về hoạt động xử lý đơn thư khiếu nại, theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận 12 tại địa chỉ https://thanhtravietnam.vn/khieu-nai-to-cao/can-som-xem-xet-xu-ly-trach-nhiem-va-bai-hoc-nao-tu-giai-quyet-khieu-nai-boi-thuong-dat-dai-o-quan-12-202090.html, tuy nhiên đến nay kết quả xử lý chưa được gửi đến Tạp chí Thanh tra theo quy định của Luật Báo chí và Luật Phòng chống tham nhũng./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra