Bến Tre:

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân

Thứ hai, 16/01/2023 06:23
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Bến Tre vừa có báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023.

Lượng đơn thư tiếp nhận, xử lý tăng hơn 23%

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các tố chức, cá nhân giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3535/KH-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các tố chức, cá nhân giai đoạn 2021-2025; Công văn số 3452/UBND-TCD ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xác minh, đề xuất giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai.

leftcenterrightdel
Ảnh hội nghị tổng kết năm 2022 của Thanh tra tỉnh Bến Tre (Ảnh: TTT.BT) 

Chỉ đạo thủ trưởng các ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân nhằm hạn chế việc khiếu kiện đông người, vượt cấp của người dân tại địa phương.

So với cùng kỳ năm trước, số lượt người qua tiếp công dân tăng 19,20%; lượng đơn thư tiếp nhận, xử lý tăng 23,48%. Nguyên nhân: do việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh phát sinh việc khiếu nại của các hộ dân có liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình, dự án, như: hồ chứa nước ngọt khu Lạc Địa (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri); cầu Rạch Miễu 2; dự án đường từ cảng Giao Long đến khu công nghiệp Phú Thuận, liên huyện Châu Thành – Bình Đại; dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành (giai đoạn 2); dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven Sông Tiền (giai đoạn 2)…

Cụ thể, trong năm 2022, toàn tỉnh tiếp 5.690 lượt, 5.747 người, 4.653 vụ việc. Trong đó, tiếp thường xuyên  3.983 lượt, 3.902 người, 3.829 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 1.707 lượt, 1.845 người, 824 vụ việc. Kết quả xử lý đơn: thuộc thẩm quyền 1.567 đơn. Không thuộc thẩm quyền 1.135 đơn.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: đã giải quyết 1.477 đơn (khiếu nại 128 đơn, tố cáo 17 đơn, kiến nghị, phản ánh 1.332 đơn)/1.567 đơn; đạt tỷ lệ 94,25%). Trong đó, giải quyết khiếu nại 128 đơn/142 đơn; đạt tỷ lệ 90,14%; giải quyết tố cáo 17 đơn/21 đơn; đạt tỷ lệ 80,95%, qua giải quyết kiến nghị xử lý trách nhiệm 01 cán bộ, công chức; giải quyết kiến nghị, phản ánh 1.332 đơn/1.404 đơn; đạt tỷ lệ 94,87%.

Kịp thời giải quyết các bức xúc của người dân ngay từ khi mới phát sinh

Về phương hướng, nhiệm vụ trong trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, phản ánh; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; kịp thời giải quyết các bức xúc của người dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành điểm nóng.

Về giải pháp cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu, lãnh đạo các cấp, các ngành phải quan tâm chỉ đạo cơ quan tham mưu chọn những vụ việc phức tạp đề xuất lãnh đạo mời dân để tiếp, nắm bắt nội dung vụ việc để có hướng xử lý dứt điểm vụ việc hoặc xin ý kiến cấp trên nếu trong trường hợp vượt thẩm quyền của mình; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo để qua đó, giải thích, vận động, thuyết phục người dân thực hiện theo chủ trương Đảng và chính sách của Nhà nước.

Thường xuyên tự giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan; kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh để hạn chế vụ việc phức tạp, kéo dài; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; các vụ việc liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước phải được giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không để xảy ra vi phạm dẫn đến phát sinh đơn.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra