Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kết luận 19 nội dung tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kết luận 19 nội dung tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11

(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022. Theo đó, 19 nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.
Sơn La Hạn chế được khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp
Sơn La: Hạn chế được khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được thực hiện theo đúng quy...
Đồng thuận cao trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đồng thuận cao trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp...
Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước
Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước(*)
(ThanhtraVietNam) - Xuyên suốt trong hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm, là chủ thể, mọi hoạt...