Phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

Phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

(ThanhtraVietNam) - Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo 2018 là hai đạo luật quan trọng nhằm thể chế hóa quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được quy định tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013, tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp. Để công dân tham gia việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân.
6 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn
6 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay...
Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chức năng rà soát, xác minh nguồn gốc đất, bồi thường theo đúng quy định của pháp luật
Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chức năng rà soát, xác minh nguồn gốc đất, bồi thường theo đúng quy định của pháp luật
(ThanhtraVietNam) - Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình báo cáo Ban Tiếp công dân Trung ương (TCD) về kết quả tiếp dân tháng 5/2022 của Chủ tịch UBND...
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thanh tra, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thanh tra, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan
(ThanhtraVietNam) - Mặc dù, khiếu nại (KN) của công dân là không có cơ sở, nhưng tại Quyết định giải quyết KN lần 2 của bà Cao Thị Đợi (phường Trung...