Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở

Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở

(ThanhtraVietNam) - Xác định được vai trò, vị trí của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở là nhiệm vụ then chốt, là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, năm 2024 sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, chú trọng giáo dục về ý thức thi hành pháp luật, ý thức, trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu tìm hiểu pháp luật.
Bồi thường, hỗ trợ diện tích đất thu hồi cho gia đình ông Ba theo đúng quy định
Bồi thường, hỗ trợ diện tích đất thu hồi cho gia đình ông Ba theo đúng quy định
(ThanhtraVietNam) - Cùng với việc công nhận nội dung khiếu nại (lần hai) của ông Huỳnh Xuân Ba, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao UBND thành phố Kon Tum...
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
(ThanhtraVietNam) - Vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được hiểu là hành vi có lỗi do cá nhân, cơ quan,...
Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo, khiếu nại phản ánh
Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo, khiếu nại phản ánh
(ThanhtraVietNam) - Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), khiếu nại phản ánh (KNPA), luôn được Lãnh đạo Bộ Nội vụ...