Thái Bình tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài

Thái Bình tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài

(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng đầu năm 2023, Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp của tỉnh Thái Bình đã tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng.
Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điều, ngụ ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm
Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điều, ngụ ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có Thông báo số 38/TB-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Điều, ngụ ấp Rạch...
Quảng Trị Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo
Quảng Trị: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Hiện nay, tình hình khiếu kiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn diễn ra, có một số vụ việc phức tạp, nhất là trên các lĩnh vực...
Chủ tịch UBND tỉnhTiền Giang tiếp công định kỳ tháng 5 2023
Chủ tịch UBND tỉnhTiền Giang tiếp công định kỳ tháng 5/2023
(ThanhtraVietNam) – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - Nguyễn Văn Vĩnh vừa chủ trì buổi tiếp xúc với công dân là ông Trần Văn Sông, chủ Công ty TNHH Sản...