Hà Nam phấn đấu thực hiện trên 90 quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật

Hà Nam phấn đấu thực hiện trên 90% quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật

(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh Hà Nam phấn đấu sẽ thực hiện trong những tháng cuối năm 2023, trong bối cảnh tình hình đơn thư trên địa bàn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có khả năng tăng về số lượng vụ việc và tính chất phức tạp.
Hậu Giang nâng cao công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hậu Giang nâng cao công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Những tháng cuối năm, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các ngành, các cấp, địa phương tỉnh Hậu Giang...
Sơn La chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở
Sơn La chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023 được UBND tỉnh Sơn La và các cấp, các ngành, các cơ quan...
Sơn La tăng cường giải quyết các vụ việc, hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp
Sơn La tăng cường giải quyết các vụ việc, hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp
(ThanhtraVietNam) - Trong 1 năm qua, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La được công khai theo đúng quy định pháp...