Quảng Nam: Không phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 27/04/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Tại Quảng Nam, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Các tổ chức thanh tra thực hiện tốt chức năng tham mưu, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Do đó, tình hình đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người tại địa phương được hạn chế, không phát sinh điểm nóng, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, cơ quan, tổ chức, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Khôi phục quyền lợi cho 01 tổ chức và 07 cá nhân

Ba tháng đầu năm 2023, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tổ chức tiếp 2.983 lượt/3.493 người, tăng 5,37% về số lượt so với cùng kỳ năm trước. Có 14 đoàn đông người, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thủ trưởng các cấp đã tiếp 619 lượt/846 người/615 vụ (trong đó, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp 28 lượt/380 người/23 vụ); có 05 đoàn đông người, bằng cùng kỳ năm trước.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang phát biểu tại cuộc gặp mặt các cơ quan tham mưu phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh năm 2022. Ảnh: X.P (https://baoquangnam.vn/)

Về giải quyết khiếu nại, toàn tỉnh đã giải quyết 43/114 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 37,72% (trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết 07/07 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao). Trong số các vụ giải quyết lần đầu có khiếu nại đúng 05 vụ, khiếu nại sai 22 vụ, khiếu nại đúng một phần 02 vụ. Trong số vụ khiếu nại giải quyết lần hai, các cơ quan chức năng đã công nhận quyết định giải quyết lần đầu 04 vụ; hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu 03 vụ. Công dân rút đơn trước khi tổ chức đối thoại 07 vụ. 71 vụ khiếu nại chuyển sang kỳ sau (gồm các vụ việc đang được thẩm tra, xác minh và vụ việc mới phát sinh).

Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 01 tổ chức (với 2.400 m2 đất) và 07 cá nhân với 18 triệu đồng và 450 m2 đất ở.

Về giải quyết tố cáo, toàn tỉnh đã giải quyết 03/08 vụ thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 37,5% (trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết 01/01 vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao). Số vụ tố cáo chuyển sang kỳ sau 05 vụ.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuy nhiên, với lực lượng mỏng và khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn nên không tránh khỏi tình trạng có lúc, có nơi, có những vụ việc khiếu nại chậm giải quyết. Thời gian giải quyết còn kéo dài do có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành. Trong khi đó, cấp xã lại không có cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo nên dẫn đến việc tham mưu trong công tác này còn hạn chế.

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại với người dân

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân trong lĩnh vực này nhằm hạn chế đơn khiếu kiện phát sinh, đơn không đúng quy định, đơn vượt cấp; ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo Lịch tiếp công dân định kỳ đã ban hành; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện thông báo kết luận tại các cuộc tiếp công dân của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại với người dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện nhiều người, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; đồng thời, tìm tòi, phát huy cách làm mới để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 05/CTPH/MTTQ-TT-TP- HLG-ĐLS ngày 01/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQV tỉnh - Thanh tra tỉnh - Sở Tư pháp - Hội Luật gia - Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam về thực hiện và giám sát công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Kế hoạch số 7475/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra