Quý I/2023, Cần Thơ tiếp 552 lượt công dân

Thứ năm, 13/04/2023 16:12
(ThanhtraVietNam) - Trong Quý I năm 2023, các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tiếp 552 lượt với 554 người, tiếp nhận 874 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Qua phân loại, xử lý có 281 đơn thuộc thẩm quyền. Đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 16/27 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt 59,2% (trong đó đã giải quyết 14/22 đơn khiếu nại và 2/5 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền). Ngoài ra, đã tham mưu giải quyết 180/254 đơn phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 70,8%.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Quý II năm 2023, các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng các cấp, các ngành; công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan. Giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 95%, chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.               

Thanh tra TP Cần Thơ
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra