Đồng Tháp:

Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh đối với bà Bùi Kim Xuân là đúng

Thứ hai, 28/08/2023 11:54
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về việc giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Bùi Kim Xuân, ngụ tại tổ 18, ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh. Trong đó khẳng định, quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh đối với bà Bùi Kim Xuân là đúng quy định pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc: Bà Bùi Kim Xuân (tổ 18, ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) khiếu nại yêu cầu: Bố trí 02 nền nhà tái định cư; nâng giá bồi thường đất ở tại nông thôn lên 4.500.000 đồng/1m2; nâng giá đất trồng cây lâu năm lên 500.000 đồng/1m2; nâng giá bồi thường cây sầu riêng loại A lên 15.000.000 đồng/cây, sầu riêng loại B lên 8.000.000 đồng/cây, sầu riêng loại C lên 5.000.000 đồng/cây; bồi thường cây mít loại A lên 3.500.000 đồng/cây, mít loại B lên 2.500.000 đồng/cây; bồi thường cây vú sữa loại A lên 10.000.000 đồng/cây, vú sữa loại B lên 5.000.000 đồng/cây, vú sữa loại C lên 3.000.000 đồng/cây; nâng giá hỗ trợ di dời cây mai loại lớn thêm 500.000 đồng/cây; hỗ trợ chi phí di dời ao cá và ao ốc bươu đen thêm 30.000.000 đồng, do Nhà nước thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 1), huyện Cao Lãnh.

Ngày 09 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UBND không chấp nhận nội dung khiếu nại nêu trên của bà Bùi Kim Xuân. Giữ nguyên Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 1) cho bà Bùi Kim Xuân.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, năm 2023, Nhà nước thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 1) qua huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của bà Bùi Kim Xuân diện tích 947,8m2 đất trồng cây lâu năm thuộc một phần thửa đất số 2074, tờ bản đồ số 6, xã Mỹ Thọ, tương ứng với thửa số 8 thuộc mảnh trích đo địa chính số 08-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất đo vẽ và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 22 tháng 02 năm 2023.

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của bà Bùi Kim Xuân diện tích 800,0m2 đất ở tại nông thôn và 219,3m2 đất trồng cây lâu năm thuộc một phần thửa đất số 2041, tờ bản đồ số 6, xã Mỹ Thọ, tương ứng với thửa số 11 thuộc mảnh trích đo địa chính số 08-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất đo vẽ và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 22 tháng 02 năm 2023.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đối thoại với công dân (Ảnh:  ĐT)

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, UBND huyện Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 1) qua xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh cho bà Bùi Thị Xuân với tổng số tiền là 3.611.472.840 đồng.

Bà Bùi Kim Xuân không thống nhất với phương án bồi thường và khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh với các yêu cầu bố trí 02 nền tái định cư, nâng giá bồi thường đất ở lên 4.500.000 đồng/m2; nâng giá đất trồng cây lâu năm lên 500.000 đồng/m2; nâng giá bồi thường sầu riêng loại A lên 15.000.000 đồng/cây, loại B 8.000.000 đồng/cây, loại C lên 5.000.000 đồng/cây; mít loại A lên 3.500.000 đồng/cây, loại B lên 2.500.000 đồng/cây; vú sữa loại A lên 10.000.000 đồng/cây, loại B lên 5.000.000 đồng/cây, loại C lên 3.000.000 đồng/cây. Nâng giá hỗ trợ di dời cây Mai loại lớn lên 500.000 đồng/cây. Hỗ trợ chi phí di dời ao cá và ao ốc bươu đen thêm 30.000.000 đồng, do Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 1), qua xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.

Ngày 09 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh ban hành quyết định số 3777/QĐ-UBND, giải quyết không chấp nhận các nội dung khiếu nại bà Bùi Kim Xuân.

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại với bà Bùi Kim Xuân. Qua đó, kết luận các nội dung khiếu nại của công dân không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh là phù hợp.

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và các quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp và qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, đối chiếu với những quy định của pháp luật thì khiếu nại của bà Bùi Kim Xuân là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 21 tháng 08 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã công nhận và giữ nguyên quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Bùi Kim Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu bà Bùi Kim Xuân không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

 

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra