Quảng Bình:

Sai sót trong cấp "sổ đỏ" và trả lời đơn khiếu nại, Phó Chủ tịch thị xã Ba Đồn phải kiểm điểm trách nhiệm

Thứ năm, 04/08/2022 11:58
(ThanhtraVietNam) - UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân nhưng tại Công văn 251/UBND của UBND thị xã Ba Đồn lại phủ nhận nội dung này. Do đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu thu hồi hoặc đính chính Công văn 251/UBND, đồng thời nhiều cán bộ, lãnh đạo chính quyền địa phương phải kiểm điểm trách nhiệm.

Cấp Giấy chứng nhận khi đất đang có tranh chấp

Ngày 02/8/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã có thông báo kết quả giải quyết nội dung tố cáo: UBND thị xã Ba Đồn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hà Văn Phú, bà Nguyễn Thị Châu, trú tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn không đúng quy định của pháp luật; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phú, bà Châu có lợi ích nhóm và Công văn số 251/UBND ngày 20/4/2015 của UBND thị xã Ba Đồn báo cáo sai sự thật về việc cấp Giấy chứng nhận cho ông Phú, bà Châu.

Trong các nội dung tố cáo trên, UBND tỉnh kết luận, nội dung tố cáo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phú, bà Châu có lợi ích nhóm là tố cáo sai. Vì người tố cáo không có bằng chứng cụ thể để chứng minh cho nội dung tố cáo. Hơn nữa, quá trình xác minh chưa phát hiện được dấu hiệu trục lợi; việc cấp Giấy chứng nhận không làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên, nội dung tố cáo UBND thị xã Ba Đồn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phú, bà Châu, đối với thửa đất số 244, tờ bản đồ số 15 tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn không đảm bảo trình tự thủ tục của pháp luật là tố cáo đúng. Vì UBND thị xã Ba Đồn đã cấp Giấy chứng nhận khi đất đang có tranh chấp đất đai.

Đáng nói, Công văn số 251/UBND ngày 20/4/2015 của UBND thị xã Ba Đồn về việc trả lời đơn khiếu nại đã báo cáo sai sự thật. Vì trước đó, ngày 20/10/2014, UBND thị xã Ba Đồn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phú, bà Châu nhưng nội dung Công văn báo cáo là chưa cấp Giấy chứng nhận.

leftcenterrightdel
 Thị xã Ba Đồn (Ảnh minh họa. Nguồn: baoquangbinh.vn)

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân để xảy ra sai phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã kết luận và chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan nội dung tố cáo đúng. Theo đó, UBND thị xã Ba Đồn có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND phường Quảng Phúc thực hiện thủ tục để thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho ông Phú, bà Châu (số phát hành BV 397394, số vào sổ CH02163 tại thửa đất số 244, tờ bản đồ số 15 phường Quảng Phúc).

Đồng thời, hướng dẫn ông Phú, bà Châu lập lại hồ sơ đăng ký đất đai, đề nghị cấp Giấy chứng nhận; thực hiện xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật, theo quy định của Luật Đất đai.

“Thu hồi hoặc đính chính nội dung Công văn số 251/UBND ngày 20/4/2015 của UBND thị xã Ba Đồn về việc trả lời đơn khiếu nại, trong đó có nội dung báo cáo về việc chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phú, bà Châu”, Thông báo kết luận nêu rõ.

Đặc biệt, theo mức độ sai sót đã được chỉ ra trong quá trình giải quyết tố cáo và quy định tại Điều 98 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND thị xã Ba Đồn chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với: Tập thể UBND phường và các cá nhân là công chức địa chính, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực của UBND phường Quảng Phúc thời kỳ năm 2014 và năm 2015; công chức, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn; công chức, lãnh đạo đơn vị chuyên môn được giao tham mưu xử lý đơn và cá nhân Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn thời kỳ năm 2014 và năm 2015 đã có sai sót trong thực hiện cấp Giấy chứng nhận và trả lời giải quyết đơn khiếu nại như Kết luận xác minh đã nêu.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và giải quyết theo thẩm quyền đối với lãnh đạo, viên chức Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Ba Đồn (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Ba Đồn) thời kỳ năm 2014, năm 2015 đã có sai sót trong thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Mặt khác, chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Ba Đồn phối hợp với UBND phường Quảng Phúc và các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã Ba Đồn thực hiện các bước thủ tục hành chính để cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phú, bà Châu theo đúng hiện trạng đang sử dụng và Bản án của Tòa án nhân dân đã tuyên về giải quyết tranh chấp đất đai.

Kết luận giải quyết tố cáo cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung Kết luận giải quyết tố cáo phải nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Kết luận và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/8/2022./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra