Sơn La:

Sơn La tăng cường giải quyết các vụ việc, hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp

Thứ ba, 26/09/2023 16:55
(ThanhtraVietNam) - Trong 1 năm qua, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La được công khai theo đúng quy định pháp luật. Các cấp, các ngành đã cử lãnh đạo, công chức trực tiếp thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại các Trụ sở tiếp công dân theo đúng quy định. Hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Từ 01/8/2022 - 31/7/2023, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp 1.325 lượt với 1.306 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 1.264 vụ việc.

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, trong đó tập trung vào một số vấn đề, như: khiếu nại quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, cho thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường đất và tài sản trên đất khi thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; khiếu nại chế độ phụ cấp khu vực đối với bệnh binh, thương binh bị dừng chi trả.

Nội dung công dân tố cáo chủ yếu là việc vi phạm trong quá trình thu hồi, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình; tố cáo việc ban hành các quy định hành chính còn gây khó khăn, phiền hà cho công dân; tố cáo việc giải quyết tố cáo chưa khách quan, đúng quy định của pháp luật; tố cáo trong việc điều động công chức, bổ nhiệm đối với viên chức; tố cáo cản trở Luật sư hành nghề trong trợ giúp pháp lý cho người dân.

Số lượng đoàn đông người giảm

Các cơ quan hành chính đã tiếp tổng số 1.325 lượt với 1.506 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 1.264 vụ việc, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 88 lượt người bằng 6%. Qua tiếp công dân các cấp, các ngành giải thích, hướng dẫn cho công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc tiếp nhận để tham mưu thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Từ 01/8/2022 - 31/7/2023, có 08 đoàn đông người với 54 người đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh với 06 vụ việc giảm 06 đoàn với 02 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022.

Qua đó, đã tiếp nhận tiếp nhận 3.040 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (khiếu nại 164 đơn; tố cáo 287 đơn, kiến nghị phản ánh 2.589 đơn). Đã xử lý được 3.017/3.040 đơn đạt 99%, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 2.520/3.017 đơn đạt 84%. So với cùng kỳ năm 2022 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 274 đơn, tương đương 9%.

Trong tổng số 3.040 đơn đã tiếp nhận, có 2.520 đơn với 2.473 vụ việc đủ điều kiện xử lý (khiếu nại 131 đơn; tố cáo 150 đơn; kiến nghị phản ánh 2.239 đơn). Qua xử lý đơn đã ban hành 205 văn bản hướng dẫn, 672 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc giải quyết 13 vụ việc.

Qua đó, có 1.630 đơn với 1.622 vụ việc (54 đơn khiếu nại với 52 vụ việc, 40 đơn tố cáo với 34 vụ việc và 1.536 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết, cụ thể như sau:

leftcenterrightdel
 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thực hiện 21 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 21 đơn vị thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh. thanh tra đã phát hiện 8 đơn vị có tồn tại, khuyết điểm, kiến nghị 5 tổ chức và 17 cá nhân kiểm điểm rút kinh nghiệm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Trên địa bàn tỉnh đã cấp và tạo tài khoản sử dụng cho 37 đơn vị (gồm 12 huyện, thành phố và 25 sở, ban, ngành). Tất cả 37/37 đơn vị đã triển khai sử dụng Hệ thống tại đơn vị của mình, trong đó 22/25 sở, ban, ngành có thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn đã cập nhật dữ liệu vào hệ thống (có 03 sở, ngành không phát sinh vụ việc tiếp công dân, không nhận được đơn nên không có dữ liệu nhập vào Hệ thống), 12/12 huyện, thành phố đã cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

Đồng thời, một số UBND huyện đã triển khai sử dụng Hệ thống đến cấp xã, tạo tài khoản và hướng dẫn sử dụng và bước đầu các xã đã nhập được dữ liệu vào Hệ thống (Thành phố Sơn La, huyện Mường La, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên).

Nhìn chung, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được công khai theo đúng quy định pháp luật. Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo được thi hành theo đúng quy định pháp luật. Trên địa bàn tỉnh Sơn La không phát sinh điểm nóng, không có đoàn đông người đi khiếu nại, tố cáo về các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương, không có việc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật tại các phòng tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người phát sinh đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng phối hợp giải quyết kịp thời, tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội của địa phương luôn ổn định.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã cử lãnh đạo, công chức trực tiếp thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại các Trụ sở tiếp công dân theo đúng quy định. Hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra