Sơn La: Ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 18/09/2023 16:01
(ThanhtraVietNam) - Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cử lãnh đạo, công chức trực tiếp thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại các Trụ sở tiếp công dân theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, trong thời gian từ 01/8/2022 - 31/7/2023, tỉnh Sơn La đã cấp và tạo tài khoản sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo cho 37 đơn vị (gồm 12 huyện, thành phố và 25 sở, ban, ngành). Trong đó, 22/25 sở, ban, ngành có thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn đã cập nhật dữ liệu vào hệ thống (có 03 sở, ngành không phát sinh vụ việc tiếp công dân, không nhận được đơn nên không có dữ liệu nhập vào Hệ thống); 12/12 huyện, thành phố đã cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

leftcenterrightdel

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (Ảnh chụp màn hình: QA)

Bên cạnh đó, cũng có một số UBND huyện đã triển khai sử dụng Hệ thống đến cấp xã, tạo tài khoản và hướng dẫn sử dụng. Qua đó, bước đầu các xã đã nhập được dữ liệu vào Hệ thống (Thành phố Sơn La, các huyện: Mường La, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên).

Cùng với đó, thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP và Công văn số 882/TTCPTTTT ngày 02/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc cung cấp tài khoản, mật khẩu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 314/TTr ngày 07/6/2021 hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai chế độ thông tin báo cáo mới và cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào Phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Đồng thời, ban hành Công văn số 437/TTr-GQKNTC ngày 20/7/2021 đôn đốc việc nhập số liệu vào phần mềm hệ thống báo cáo; theo thời gian báo cáo định kỳ hoặc đột xuất đều có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị nhập dữ liệu vào hệ thống báo cáo./.

QA
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra