Đồng Tháp:

Sửa đổi một phần quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh

Thứ tư, 21/02/2024 09:11
(ThanhtraVietNam) – Đó là một trong những nội dung giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đối với đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Phong ngụ tại đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Yêu cầu giải quyết 3 nội dung

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 04 tháng 7 năm 2022, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND thu hồi đất của ông Nguyễn Thanh Phong diện tích 53,2m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc một phần thửa đất số 579 và Quyết định số 712/QĐ-UBND thu hồi đất của ông Nguyễn Thanh Phong diện tích 61,1m2 đất ở tại đô thị thuộc một phần thửa đất số 530, cùng tờ bản đồ số 4, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, thực hiện công trình đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh. Đồng thời, bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Thanh Phong với tổng số tiền là 3.500.323.200 đồng. Ông Nguyễn Thanh Phong không đồng ý với quyết định bồi thường, hỗ trợ và có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất ở từ 30.624.000 đồng/m2 lên 67.900.000 đồng/m2; đồng thời, bố trí 01 nền tái định cư; bồi thường bổ sung phần diện tích 4,2m2 đất còn thiếu (trong đó: 3,0m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và 1,2m2 đất ở tại đô thị).

Kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, ngày 21 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2324/QĐ-UBND.HC về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Phong với nội dung bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Phong, cụ thể: bác yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất ở từ 30.624.000 đồng/m2 lên 67.900.000 đồng/m2; bố trí 01 nền tái định cư; bồi thường bổ sung phần diện tích 4,2m2 đất còn thiếu do thực hiện công trình đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

leftcenterrightdel

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp công dân tại định kỳ tại thành phố Cao Lãnh (Ảnh: CTTĐT.ĐT)

Lý do bác các nội dung khiếu nại, theo UBND thành phố Cao Lãnh đã thực hiện đúng theo Quyết định số 361/QĐ-UBND-NĐ ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh và Điều 22 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Công nhận nội dung khiếu nại phần thiếu diện tích đất của công dân

Kết quả đối thoại và giải quyết của UBND tỉnh: Ngày 18 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Thanh Phong. Qua kết quả đối thoại, việc khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ đất và bố trí 01 nền tái định cư của ông Nguyễn Thanh Phong là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Riêng nội dung yêu cầu bồi thường bổ sung phần diện tích 4,2m2 đất còn thiếu (trong đó: 3,0 m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và 1,2m2 đất ở tại đô thị) là có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND-NĐ ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh;

Đồng thời, qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, đối chiếu với những quy định của pháp luật thì khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Phong thì nội dung yêu cầu bồi thường bổ sung phần diện tích 4,2m2 đất còn thiếu là có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định sửa đổi một phần Quyết định số 2324/QĐ-UBND.HC ngày 21 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND  thành phố Cao Lãnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND thành phố Cao Lãnh xác lập phương án bồi thường bổ sung phần diện tích 4,2m2 còn thiếu (trong đó: 3,0m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và 1,2m2 đất ở tại đô thị) cho ông Nguyễn Thanh Phong đúng theo quy định.

Đối với các nội dung khiếu nại khác, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giữ nguyên theo nội dung giải quyết tại quyết định số 2324/QĐ-UBND.HC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định; đồng thời, giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, ông Nguyễn Thanh Phong có quyền khởi kiện tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra