Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

Thứ năm, 20/04/2023 14:24
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tại Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 30/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công bố, công khai đế tố chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là cấp lần đầu. Hàng năm giao chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng huyện, thành phố làm cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện số hóa và thiết lập phần mềm hệ thống dữ liệu về đất đai trên phạm vi toàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý và công bố công khai, cung cấp thông tin cho người dân có nhu cầu tra cứu, truy cập. Tập trung thực hiện công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất, đo đạc địa chính, hoàn thành xây cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện. Rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, khát vọng đầu tư vào tỉnh. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nguyên vật liệu đất đắp phục vụ các công trình, dự án; đặc biệt là cấp mỏ đất đắp cho các dự án trọng điểm của tỉnh; các khu, cụm công nghiệp, các dự án sản xuất...

leftcenterrightdel
Thành phố Hòa Bình 

Cùng với đó, thiết lập trật tự, kỷ cương, nề nếp trong công tác quản lý đất đai; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm trái phép trên khu vực đất đã được phê duyệt quy hoạch đế đầu tư các dự án, công trình. Tăng cường kiểm soát việc giao, quản lý, sử dụng đất của các công ty nhà nước và các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn; chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, tránh thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo tổ chức lập phương án đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết đê tố chức theo dõi, kiểm tra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tiêu cực trong các cuộc đấu thầu, đấu giá. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Rà soát, có giải pháp luân chuyển theo định kỳ đối với cán bộ địa chính cấp xã và chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo hiệu quả; tăng cường lực lượng cho ngành tài nguyên và môi trường, nhất là lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai.

Qua đó, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, phân loại vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn; đánh giá cụ thế nguyên nhân và tình trạng pháp lý từng trường họp vi phạm để có biện pháp xử lý phù họp; việc xử lý phải đảm bảo ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp mới. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thống kê số điểm đất, diện tích đất công ích (5%) để công bố, công khai theo quy định và minh bạch trong công tác quản lý, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân công theo dõi các xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 718-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các đảng bộ, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách triển khai thực hiện Chỉ thị.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đủ điều kiện. Giải quyết kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư theo đúng quy định, phù họp với thực tế. Tăng cường công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác hòa giải trong giải quyêt tranh châp đât đai, không đê phát sinh các diêm nóng, lan rộng, vượt câp, khiếu nại đông người./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra