Vĩnh Long:

Tăng cường giải quyết đơn khiếu nại của công dân

Thứ tư, 10/08/2022 16:37
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các công dân có đơn khiếu nại.

100% nội dung giải quyết của cấp dưới đúng pháp luật

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của bà Phan Thị Ngọc Châu, địa chỉ số 89/51/21D, đường 8/3, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh không chấp nhận việc bà Phan Thị Ngọc Châu yêu cầu bố trí diện tích đất tái định cư bằng diện tích đất đã bị thu hồi; và yêu cầu đền bù nhà giá 6.000.000 đồng/m². Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng công nhận nội dung Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Ngọc Châu và Quyết định số 3233/QĐ-UBND, ngày 20/7/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long ban hành về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 2148/QĐ-UBND, ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long là đúng qui định pháp luật.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các quyết định nêu trên 

Cũng thời gian này, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của ông Võ Tam Hùng (được ông Võ Đức Phương ủy quyền), địa chỉ số 69B, khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh không chấp nhận việc ông Võ Tam Hùng khiếu nại, yêu cầu cấp nền tái định cư cho ông Võ Đức Phương, do bị thu hồi diện tích 443,6 m² đất ở đô thị (ODT) để thực hiện Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long; Hạng mục: Đường Bờ Kênh, phường 3, thành phố Vĩnh Long; Địa điểm công trình: phường 3, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận nội dung Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Tam Hùng, cư ngụ số 69B, khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long là đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1550/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của bà Võ Thị Kim Thanh (được bà Mai Thanh Hà ủy quyền), địa chỉ số 65A, khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh không chấp nhận việc bà Võ Thị Kim Thanh khiếu nại, yêu cầu cấp nền tái định cư cho bà Mai Thanh Hà do bị thu hồi diện tích 229,5 m² đất ở đô thị (ODT) để thực hiện Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long; Hạng mục: Đường Bờ Kênh, phường 3, thành phố Vĩnh Long; Địa điểm: phường 3, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng công nhận nội dung Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long về việc giải quyết khiếu nại của bà Mai Thanh Hà, cư ngụ số 65A, khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long là đúng quy định pháp luật.

Công dân có quyền khiếu nại ra Tòa án

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long và các cơ quan liên quan công bố quyết định đến đương sự để thực hiện; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. Giao Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức thực hiện nội dung Điều 1 các Quyết định trên.   

Trong thời hạn quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu công dân không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh có quyền khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra