Hòa Bình

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thứ hai, 06/06/2022 13:58
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ người tố cáo.

Qua đó, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đã nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi đơn vị mình phụ trách; thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác bảo vệ người tố cáo nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo những chuyển biến tích cực được dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn tỉnh không nhận được yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo; không có người tố cáo được các cơ quan, chức năng áp dụng các biện pháp bảo vệ; không có trường hợp người tố cáo bị trù dập, bị trả thù, không có việc lợi dụng tố cáo tham nhũng gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

Cụ thể, thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc cung cấp thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật, trong công tác nội chính phòng, chống tham nhũng. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Chỉ đạo thực hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Internet) 

Cùng với đó, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, duy trì giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc nêu gương, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn kiện của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu tiến hành 4 cuộc kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với 10 đơn vị; giám sát 2 đơn vị về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi, cung cấp thông tin, kịp thời trả lời đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã giám sát việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với 10 đơn vị. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã đánh giá được kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. Đến nay chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy định trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 598 buổi tiếp công dân định kỳ theo quy định; tổ chức 18 Hội nghị làm việc, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân. Các đồng chí Bí thư cấp xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiếp công dân định kỳ 2 ngày/tháng, tiếp 697 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, các công dân đến phản ánh, kiến nghị đã được Bí thư cấp xã tiếp thu, hướng dẫn công dân và lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; tổ chức 36 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị theo quy định, trong đó đã tổ chức tiếp 3.141 đoàn với 9.948 lượt người, nội dung đơn chủ yếu tập trung ở lĩnh vực vực đất đai; lĩnh vực chính sách… Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, gây rối trật tự, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng". Công an tỉnh tiếp nhận 1 đơn tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền; tiếp nhận, thụ lý giải quyết 41 nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra