Hà Nội:

Tăng cường thanh tra về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện, thị xã, sở, ngành

Thứ năm, 06/04/2023 07:58
(ThanhtraVietNam) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (TP) cùng với một số nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý khác tại Kế hoạch số 108/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội" năm 2023.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị của TP cần nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đôn đốc giải quyết vụ việc khiếu kiện nổi cộm, phức tạp, kéo dài, còn tồn đọng, tiềm ẩn gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để giải quyết triệt để, kịp thời ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ; xem xét trách nhiệm của những nơi để xảy ra “điểm nóng", chậm giải quyết các vụ việc dân sinh bức xúc, nổi cộm.

Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cần tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy... nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích của công dân, góp phần giữu vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cũng như làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, công dân.

Qua đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ tổng kết đánh giá, báo cáo theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, rà soát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo thống nhất, công khai, hiệu quả. phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

leftcenterrightdel
 Công dân trình bày ý kiến tại một phường, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Q.A

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về quản lý quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng…tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai. Tăng cường thanh tra công vụ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước.

Đặc biệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân để xem xét, giải quyết ngay từ cơ sở, khi mới phát sinh.

Củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu  và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp. Cũng như bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp; bố trí trụ sở, trang thiết bị phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bố tri strụ sở, trang bị phương tiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel

Buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 9/2022 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp; nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông trong vai trò định hướng dư luận, thông tin chính xác về triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông đô thị, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị mình tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy; tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng trên địa bàn hoặc thuộc lĩnh vực quản lý; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tiếp công dân.

Giao Thanh tra TP chủ trì cùng Ban Tiếp công dân TP thành lập Tổ công tác để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy và Kế hoạch này, thành lập các đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện, thị xã, sở, ngành, tổ chức thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nhất là những nơi có khiếu kiện đông người, vụ việc khiếu nại kéo dài nhưng không được giải quyết dứt điểm; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đề xuất UBND Thành phố về việc xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn TP./. 

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra