Cà Mau:

Tập trung giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 18/10/2023 08:30
(ThanhtraVietNam) - Trong 3 tháng cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau cho biết, Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tập trung giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công tác tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định

Trong 9 tháng đầu năm 2023, thành phố Cà Mau đã triển khai 03 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023, cụ thể: Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 thanh tra việc đầu tư, quản lý sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản do phòng Quản lý đô thị thành phố làm chủ đầu tư; Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 thanh tra việc thu - chi ngân sách tại UBND xã Tân Thành; Quyết định số 3577/QĐ-UBND' ngày 28/6/2023 thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và đối tượng bảo trợ xã hội tại UBND phường 9.

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 61 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi. Công tác tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định. Thành phố đã tổ chức tiếp 385 lượt người, nhận 566 đơn, trong đó: đơn thuộc thẩm quyền 265 đơn (đã giải quyết 265 đơn), đơn không thuộc thẩm quyền 278 đơn, đã chuyển trả và hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định. Lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ, giải quyết yêu cầu, khiếu nại 119 lượt người.

leftcenterrightdel
Thành phố Cà Mau (nguồn: baochinhphu.vn) 

Ngoài ra, hoạt động tư pháp tiếp tục được thực hiện hiệu quả, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được thực hiện đúng quy định. Công tác triển khai văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được thực hiện đúng quy định và kịp thời đến các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm để tham mưu tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được 2.712 chương trình, với thời lượng trên 308 giờ. Các Tổ hòa giải ấp, khóm, Ban hòa giải xã, phường nhận mới 213 đơn (trong đó: hòa giải thành 137 đơn, chiếm tỷ lệ 64,3%; không thành 76 đơn, chiếm tỷ lệ 35,7.

Công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện việc công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Tổng số người thuộc diện kê khai: 151 người, đã kê khai đúng quy định, đạt 100%.

Các cơ quan, đơn vị công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định, thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập đối với công chức trên địa bàn thành phố. Tổng số có 51/51 đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp vi phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ủy ban nhân dân Thành phố khẳng định.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, triển khai các công việc cụ thể theo từng nhiệm vụ gắn với kế hoạch chuyển đổi số. Đầu năm đến nay đã triển khai một số nội dung trọng tâm như: Thực hiện thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính không dùng tiền mặt bằng hình thức thanh toán trực tuyến, quét mã QR Code qua ứng dụng Ngân hàng tại Bộ phận Một cửa thành phố và xã, phường; triển khai kế hoạch mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho người dân trên địa bàn để giao dịch trực tuyến; 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại các cơ quan, đơn vị đã đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và giao dịch thủ tục trực tuyến khi có nhu cầu. 100% các trường học trực thuộc thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt (thu các khoản phí theo quy định); cấp định danh điện tử mức độ 2 được 115.108/173.412 trường hợp đủ điều kiện, đạt 66,37%; kích hoạt định danh điện tử 91.381/173.412 trường hợp đạt 52,69%. Tiếp nhận và xử lý 122 phản ánh hiện trường của người dân.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là áp dụng việc chuyển đổi số, số hóa hồ sơ trong thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính. Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2023 sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Các phòng, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường tập trung thực hiện quyết liệt bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến được đề ra tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 24/5/2023 của thành phố “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, tập trung giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thi hành án dân sự; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra