Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng:

Tập trung triển khai kết luận thanh tra theo kế hoạch

Thứ tư, 13/09/2023 10:48
(ThanhtraVietNam) – Trong tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng sẽ tập trung theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, triển khai kết luận thanh tra theo kế hoạch.

Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong tháng 8, huyện đã tiếp nhận và giải quyết 04/08 đơn kiến nghị, phản ánh (tiếp nhận mới 02 đơn, tồn tháng trước chuyển sang 06 đơn), còn lại 04 đơn đang xem xét giải quyết. Đã thực hiện 06/06 cuộc thanh tra, đạt 100%, ban hành kết luận thanh tra 05/06 cuộc. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 15 cuộc, có 390 lượt người tham dự. Hòa giải ở cơ sở, hòa giải thành 07/08 vụ, đạt 87,5%.

Nhìn chung, trong tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững và ổn định. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện thường xuyên. Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Thị trấn Phú Lộc ,Thạnh Trị (ảnh: Baosoctrang.org.vn)

Theo Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, trong tháng 9, huyện sẽ tiếp tục tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự; công tác phòng, chống cháy nổ; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện cấp căn cước công dân lưu động tại các xã, thị trấn, thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội xã Thạnh Trị.

Đồng thời, duy trì công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn yêu cầu, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại. Theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, triển khai kết luận thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật; tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Mặt khác, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính - sự nghiệp cấp huyện; sắp xếp bố trí kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách, thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc đối với cán bộ, công chức làm việc tại các xã, thị trấn.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra