Bộ Nội vụ

Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo, khiếu nại phản ánh

Thứ ba, 14/11/2023 17:19
(ThanhtraVietNam) - Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), khiếu nại phản ánh (KNPA), luôn được Lãnh đạo Bộ Nội vụ chỉ đạo sát sao và tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm. Do đó, công tác tiếp công dân (TCD), tình hình KNTC có xu hướng giảm dần, không tồn tại các vụ việc KNTC đông người phức tạp, kéo dài; từ đó góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Tập trung giải quyết tình trạng công dân khiếu kiện đông người

Theo Bộ Nội vụ, nội dung KNTC, KNPA trong 9 tháng đầu năm 2023 chủ yếu liên quan đến việc giải quyết đất đai tại các địa phương (việc thu hồi, tranh chấp đất đai, dự án, xây dựng, giải phóng mặt bằng); ra quyết định trái pháp luật, số lượng cấp phó; sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm không đúng quy định; công tác bầu cử; chế độ tiền lương; bảo hiểm; tham nhũng, tiêu cực; thi hành công vụ; việc hưởng chế độ phụ cấp; cựu thanh niên xung phong; các hành vi vi phạm pháp luật...

Tất cả đơn thư gửi đến cơ quan Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ đều được tiếp nhận, xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn theo luật định. Đối với các đơn không đủ điều kiện xử lý và đơn không thuộc thẩm quyền, Bộ Nội vụ tiến hành lưu hồ sơ, hoặc hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết cho công dân.

Đối với việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 125/BNV-VP ngày 11/5/2022 gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ yêu cầu giải quyết tình trạng công dân khiếu kiện đông người. Kết quả, trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2023, Bộ Nội vụ không có tình trạng tồn đọng công dân khiếu kiện đông người thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn)

Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao

Trong Quý IV/2023, dự báo tình hình công dân đến Bộ Nội vụ KNTC vẫn tập trung vào các nội dung liên quan đến việc giải quyết đất đai tại các địa phương (việc thu hồi, tranh chấp đất đai, dự án, xây dựng, giải phóng mặt bằng); sai phạm trong việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức, viên chức; các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thi đua, khen thưởng, tín ngưỡng, tôn giáo... Và sẽ có chiều hướng giảm, vì chủ yếu là những đơn không thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, đơn đã gửi nhiều nơi, vượt cấp, Thanh tra Bộ Nội vụ tiếp tục có văn bản chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, do đó số lượng công dân đến KNTC sẽ giảm so với các kỳ báo cáo trước.

Vì vậy, Bộ Nội vụ cho biết, trong những tháng cuối năm 2023, sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thanh tra, TCD, giải quyết KNTC, PCTN, TC; tiếp tục triển khai thực hiện công tác TCD và xử lý đơn, giải quyết KNTC, KNPA theo quy định; hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác thanh tra, TCD, xử lý, giải quyết đơn.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định liên quan đến công tác thanh tra, TCD, giải quyết KNTC; công tác tổ chức, bộ máy thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ để phù hợp với các quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Một số đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến công tác thanh tra, TCD, giải quyết KNTC

Liên quan đến việc TCD, Bộ Nội vụ đã đưa ra một số đề xuất. Cụ thể, theo quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm “trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng tại địa điếm tiếp công dân của cơ quan mình”. Tuy nhiên chưa có quy định, hướng dẫn về trường hợp trong tháng không có trường hợp công dân nào đến Phòng tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đề nghị được gặp Bộ trưởng hay đề nghị Bộ trưởng tiếp công dân; và nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân không thuộc lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, ngành; không thuộc thẩm quyền giải quyết thì Bộ trưởng có phải thực hiện việc tiếp công dân hay không. Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu quy định, hướng dẫn về việc này.

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng TCD, Bộ Nội vụ đề nghị cân nhắc quy định Thủ trưởng cơ quan chỉ TCD trong các trường hợp công dân có đề nghị và nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan đó. Quy định cụ thể trách nhiệm việc công dân phải nộp đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; việc chấm dứt tiếp đối với công dân đã được tiếp và hướng dẫn nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục đến KNTC, KNPA...

Liên quan đến áp dụng pháp luật khiếu nại, theo Bộ Nội vụ, trong khi thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định cụ thể thì việc “kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính” của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu lại không quy định rõ ràng. Qua đó, dẫn đến khả năng thời gian này kéo dài, gần hết thời gian giải quyết nhưng chưa có cơ sở để kết luận thì lại giao cho cơ quan/người tiến hành xác minh thì đã hết (hoặc quá ngắn) để tiến hành xác minh.

Vì vậy, để nâng cao trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, đảm bảo thời hạn tiến hành xác minh, Bộ Nội vụ đề nghị quy định cụ thể thời hạn kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành, địa phương nghiêm túc giải quyết dứt điểm, kịp thời, triệt để, đúng thẩm quyền vụ việc khiếu nại, tránh để người dân đi khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, các cơ quan cần có sự phối hợp tốt (giữa cấp trên với cấp dưới và giữa các ngành cùng cấp). Theo đó, phải xem xét, quan tâm quyền lợi của công dân, chú ý áp dụng các chính sách xã hội để giải quyết thấu tình, đạt lý nhằm tránh thiệt thòi cho công dân, giải quyết dứt điểm vụ việc để ổn định tình hình chính trị xã hội./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra