Thái Bình tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài

Thứ tư, 31/05/2023 09:47
(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng đầu năm 2023, Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp của tỉnh Thái Bình đã tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng.

Đơn thư chủ yếu liên quan đến việc dừng chế độ trợ cấp người có công

Các cơ quan hành chính các cấp của tỉnh Thái Bình đã tiếp 965 lượt đoàn, giảm 405 lượt đoàn so với cùng kỳ năm 2022, với 1.303 lượt người được tiếp, giảm 305 lượt người về 672 vụ việc. Trong đó có 19 đoàn đông người, với 217 lượt người, về 31 vụ việc, tăng 04 lượt đoàn, tăng 50 lượt người, tăng 04 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, thủ trưởng đơn vị hành chính các cấp đã tiếp 1.937 kỳ, 480 lượt tiếp, với 613 lượt công dân, về 327 vụ việc; trong đó có 06 đoàn đông người, với 36 lượt người, về 26 vụ việc.

Nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến việc dừng chế độ trợ cấp người có công đối với các trường hợp hưởng sai quy định theo Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr ngày 02/4/2015 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; một số nội dụng liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Thái Bình tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội; tố cáo thủ trưởng một số cơ quan hành chính thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, quý I năm 2023, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 1.006 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh; trong đó, kỳ trước chuyển sang 146 đơn, tiếp nhận trong kỳ 860 đơn, có 794 đơn đủ điều kiện xử lý về 645 vụ việc (59 đơn khiếu nại; 64 đơn tố cáo; 671 đơn kiến nghị, phản ánh). Qua đó, đã thụ lý và giải quyết được 16 đơn khiếu nại và 21 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.

Về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, tổ công tác đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị cấp lãnh đạo tỉnh thống nhất phương án giải quyết đối với 01 vụ việc còn lại của Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh.

Nhìn chung, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đã tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác thanh tra , tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng. Công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì nền nếp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khá nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Công tác giải quyết KNTC được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư KNTC có nhiều tiến bộ nhất là đối với các vụ việc KNTC đông người, phức tạp. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định tình hình.

Tuy nhiên, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn còn hạn chế. Một số công dân bị dừng chế độ trợ cấp người có công đối với các trường hợp hưởng sai quy định theo Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr ngày 02/4/2015 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng vẫn cố chấp, lạm dụng quyền khiếu nại, cố tình tập trung đông người đi khiếu kiện.

Ngoài ra, việc thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hưởng đến chất lượng dự báo, đánh giá tình hình chung và công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Vẫn còn tồn tại những hạn chế này là do đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC ở một số địa phương đơn vị có sự biến động, thay đổi, còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn có hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân mặc dù đã được quan tâm thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao; nhận thức của một bộ phận nhân dân về chính sách pháp luật nói chung, pháp luật về KNTC nói riêng còn hạn chế.

Chủ động rà soát, đôn đốc, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng

 Thời gian tới, UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân thường xuyên, phối hợp tham mưu việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, cũng như tiếp tục cử cán bộ theo dõi, bám sát  tình hình địa bàn, lĩnh vực để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết các đơn KNTC.

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC mới phát sinh; chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, đông người ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Đặc biệt, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân và KNTC. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, cũng như tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của các địa phương, đơn vị./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra