Thanh Hóa: Khiếu nại của ông Hoạt là có cơ sở một phần

Thứ tư, 17/04/2024 15:18
(ThanhtraVietNam) - Xác định khiếu nại của ông Nguyễn Viết Hoạt, phố 6, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa là có cơ sở một phần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa xác định đúng căn cứ quy định về việc nộp tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình ông.

Bộ Giao thông vận tải thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy tiếp công dân định kỳ tại tỉnh Hà Nam

Bộ Nội vụ không tiến hành 4 cuộc thanh tra

Những cải cách trong phòng, chống tham nhũng tại Mông Cổ

Hòa Bình: Ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Ông Hoạt được bồi thường và bị truy thu tiền sử dụng đất

Ông Hoạt khiếu nại và đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa không truy thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 150m2 đất ở của gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu dân cư phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hoá.

Nội dung khiếu nại của ông Hoạt đã được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa giải quyết (lần đầu) tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 24/01/2024. Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch thành phố Thanh Hóa, ông tiếp tục có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả xác minh cho thấy, nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Hoạt là đất ở, được UBND xã Quảng Phú giao đất có thu tiền sử dụng đất tháng 4/1995, với diện tích 150m2 đất ở; chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hiện tại gia đình đang sử dụng ổn định.

Để thực hiện Dự án khu dân cư phường Quảng Phú, UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 11522/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 về việc thu hồi và được bồi thường đất của hộ ông Hoạt với diện tích 150m2 đất ở.

Thời điểm giải phóng mặt bằng, hộ ông Hoạt chưa đầu tư xây dựng công trình nhà ở (hiện trạng là đất trống), đất sử dụng ổn định và không có tranh chấp.

Theo đó, hộ ông Hoạt được phê duyệt tổng giá trị bồi thường về đất là 600.000.000 đồng.

Đồng thời, truy thu tiền sử dụng đất của hộ ông Hoạt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tuy nhiên, đến ngày 19/11/2022, UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành quyết định điều chỉnh căn cứ truy thu tiền sử dụng đất của hộ ông Hoạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

leftcenterrightdel
Một góc khu dân cư phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa. (Ảnh internet) 

Yêu cầu xác định đúng căn cứ pháp luật thu hồi đất

Về việc thu tiền, giao đất cho hộ ông Hoạt, qua xác minh cho thấy, Phiếu thu nộp tiền đất ở đường Quốc lộ 47 của hộ ông Hoạt do UBND xã Quảng Phú lập, xác nhận ngày 01/01/1995 với số tiền là 7.500.000 đồng, có mẫu phiếu thu thể hiện là mẫu số C21-H (ban hành kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính) là không phù hợp về mặt thời gian, thời điểm ban hành mẫu phiếu thu của Nhà nước. Như vậy, phiếu thu tiền 7.500.000 đồng là không đúng quy định.

Hơn nữa, lô đất giao cho hộ ông Hoạt thời điểm năm 1995 có giá là 7.500.000 đồng nhưng thực tế gia đình ông Hoạt đã nộp là 3.300.000 đồng (thể hiện tại 02 phiếu thu tiền: Phiếu thu số 15 ngày 01/01/1995 của UBND xã Quảng Phú với số tiền 3.000.000 đồng và Giấy nhận tiền được UBND xã Quảng Phú lập năm 1990 với số tiền 300.000 đồng).

Các giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất khi xác định tiền sử dụng đất quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, gồm: “Biên lai, phiếu thu, hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất của Ủy ban nhân dân các cấp hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền ”.

Như vậy, thửa đất ở đường Quốc lộ 47 của hộ ông Hoạt đang khiếu nại được UBND xã Quảng Phú giao năm 1995 có nguồn gốc là đất ở được giao không đúng thẩm quyền thời điểm từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất.

Mặt khác, số tiền hộ ông Hoạt đã nộp cho UBND xã là 3.300.000 đồng trên giá trị lô đất là 7.500.000 đồng. Do đó, việc thu tiền sử dụng đất của gia đình ông Hoạt được xác định thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Chính vì vậy, tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoạt, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định khiếu nại của ông Hoạt là có cơ sở một phần.

Mặt khác, yêu cầu UBND thành phố Thanh Hoá căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xác định việc nộp tiền sử dụng đất ở đối với hộ ông Hoạt khi thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu dân cư phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hoá.

Điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất;

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Hoàng Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra