Bình Định:

Thành lập Tổ công tác tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị phức tạp, đông người

Thứ hai, 18/04/2022 20:03
(ThanhtraVietNam) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị phức tạp, đông người, dư luận xã hội quan tâm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.
leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2022. (Ảnh: binhdinh.gov.vn)

Theo đó, Tổ công tác có 10 thành viên do ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng, ông Trần Kỳ Quang - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó. Các tổ viên là đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Ban Tiếp công dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của dự án có liên quan đến khiếu nại của công dân.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hồ sơ các vụ việc khiếu nại, kiến nghị phức tạp của công dân, dự luận xã hội quan tâm, nhất là lĩnh vực đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ. Trên cơ sở đó, thống nhất phương án giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, báo cáo đề xuất trước 03 ngày (thông qua Ban Tiếp công dân tỉnh tổng hợp) để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tổ chức đối thoại và giải quyết, trả lời cho công dân tại kỳ tiếp công dân hàng tháng theo quy định.

Năm 2021, các cấp, các ngành tỉnh Bình Định đã tiếp 1.862 lượt/2.752 người đến Trụ sở Tiếp công dân và các cơ quan nhà nước trình bày 1.602 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý 2.756 đơn/2.756 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Qua tiếp nhận đơn thư, các cấp, các ngành đã phân loại, xử lý chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật, lưu đơn do trùng lắp nội dung, nặc danh hoặc nêu lại sự việc cũ đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật đối với: 689 đơn khiếu nại, 124 đơn tố cáo và 302 đơn kiến nghị, phản ánh. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp có 532 đơn/vụ khiếu nại và 44 đơn/vụ tố cáo và 1.065 đơn/vụ kiến nghị, phản ánh.

Kết quả, đến hết tháng 12/2021, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 466/532 vụ việc khiếu nại (đạt tỷ lệ 87,59%) và 40/44 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 90,91%).

 

Phan Trung
Thanh tra tỉnh Bình Định
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra